BaoVietBank: Lãi ròng quý 1 giảm 41%

03-05-2019 09:27:00+07:00
03/05/2019 09:27 0
  •  

BaoVietBank: Lãi ròng quý 1 giảm 41%

Kết thúc quý 1/2019, dù đã giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đến 97%, nhưng lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) vẫn giảm mạnh 41% so với quý 1/2018. Tỷ lệ nợ xấu trên cho vay giảm từ 3.98% xuống còn 3.85%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019 của BaoVietBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của BaoVietBank

Trong 3 tháng đầu năm, tuy thu nhập lãi thuần và hoạt động khác lần lượt tăng 22% và 18% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 131 tỷ đồng và gần 8 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ dịch vụ cao gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 19 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối, vàng và mua bán chứng khoán kinh doanh đều lần lượt giảm mạnh 88% và 90% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 1 tỷ đồng và 10 tỷ đồng.

Hơn nữa, chi phí hoạt động cũng tăng 24%, chiếm hơn 158 tỷ đồng đã làm lợi nhuận trước và sau thuế giảm 47% và 41% so với quý 1/2018, xuống còn gần 8 tỷ đồng và 7 tỷ đồng dù đã giảm trích lập dự phòng đến 97%, chỉ còn gần 3 tỷ đồng.

Quy mô tài sản của BaoVietBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của BaoVietBank

Tính đến ngày 31/03/2019, BaoVietBank có tổng tài sản gần 50,945 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm, chủ yếu do giảm 52% tiền gửi tại NHNN và cho vay khách hàng giảm 1%. Riêng các khoản lãi, phí phải thu tăng 8%, đạt hơn 1,507 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, BaoVietBank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 29,439 tỷ đồng, tăng 9%, trong khi tiền gửi và vay của các TCTD khác giảm 28%, đạt hơn 13,036 tỷ đồng, và phát hành giấy tờ giảm 6%, xuống còn ở mức hơn 3,988 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của BaoVietBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1/2019 của BaoVietBank

Kết thúc quý 1/2019, tổng nợ xấu của BaoVietBank giảm 4% so với đầu năm chủ yếu là vì nợ có khả năng mất vốn giảm 24%, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn tăng 66% và nợ nghi ngờ tăng 23% so với đầu năm.

Đồng thời, tổng cho vay khách hàng chỉ giảm 1% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của BaoVietBank giảm từ 3.98% xuống còn 3.85%.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang