Bị Cục thuế cưỡng chế, LTC giải trình “thu hồi được công nợ sẽ thực hiện nộp thuế”

09-05-2019 20:15:00+07:00
09/05/2019 20:15 0
  •  

Bị Cục thuế cưỡng chế, LTC giải trình “thu hồi được công nợ sẽ thực hiện nộp thuế”

Ngày 08/05 vừa qua, CTCP Điện nhẹ Viễn thông (HNX: LTC) đã gửi văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận, khắc phục cảnh báo và cưỡng chế thuế đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Về việc Cục thuế Hà Nội ra quyết định cưỡng chế thuế, LTC cho biết đang thực hiện thu hồi công nợ. Sau khi LTC thu được các khoản công nợ từ khách hàng sẽ thực hiện nộp các khoản nợ thuế theo quy định và gỡ bỏ biện pháp cưỡng chế thuế của Cục thuế Hà Nội đối với LTC.

Kèm văn bản giải trình là thông báo của Cục thuế TP Hà Nội về việc hóa đơn không còn giá trị sử dụng với lý do đơn vị không chấp hành nộp tiền thuế, tiền nộp chậm, tiền phạt theo quy định. Theo đó, Công ty không được phát hành và sử dụng hóa đơn kể từ ngày 17/12/2018.

Trong văn bản, Công ty cũng giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán BCTC 2018 và phương án khắc phục chứng khoán bị cảnh báo.

Theo giải trình của LTC, sau kiểm toán giảm lợi nhuận 131 triệu đồng trên báo cáo kiểm toán năm 2018 là do trong năm, LTC có thực hiện bán chuyển nhượng 240,000 cổ phiếu tương đương 6% vốn đều lệ của CTCP Cáp và Thiết bị Viễn thông. Tổng giá trị chuyển nhượng 2,328 tỷ đồng, khoản lỗ 72 triệu đồng LTC chưa ghi nhận vào chi phí do hợp đồng giao dịch mua bán chưa thu được tiền. Kiểm toán ghi nhận bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 59 triệu đồng.

Về phương án khắc phục chứng khoán bị cảnh báo, LTC giải trình, do trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2018, LTC phải thực hiện xác nhận các công nợ với khách hàng còn chậm trễ dẫn đến việc phát hành BCTC và công bố thông tin chậm. LTC sẽ khắc phục ngay tình trạng chứng khoán bị cảnh báo, thực hiện lập báo cáo và công bố thông tin đúng kỳ hạn theo quy định.

Hoa Tranh

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang