BIDV: Trích lập dự phòng giảm 14%, lãi ròng quý 1/2019 vẫn đứng im so với cùng kỳ

02-05-2019 14:24:25+07:00
02/05/2019 14:24 1
  •  

BIDV: Trích lập dự phòng giảm 14%, lãi ròng quý 1/2019 vẫn đứng im so với cùng kỳ

Kết thúc quý 1/2019, dù đã giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 14%, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,025 tỷ đồng, gần như đứng im so với quý 1/2018. Tỷ lệ nợ xấu trên cho vay giảm từ 1.9% xuống còn 1.74%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của BIDV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của BIDV

Trong 3 tháng đầu năm, lãi thuần từ dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối, vàng đều lần lượt tăng 18% và 50% so với cùng kỳ, đạt hơn 876 tỷ đồng và 322 tỷ đồng.

Đồng thời, lãi thuần từ hoạt động khác gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,264 tỷ đồng.

Dù vậy, thu nhập lãi thuần của BIDV giảm 7% so với cùng kỳ, đạt hơn 8,545 tỷ đồng và lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm đến 93%, chỉ còn gần 39 tỷ đồng.

Hơn nữa, lỗ từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của BIDV tăng đột biến từ 17 tỷ đồng lên hơn 389 tỷ đồng.

Cùng với chi phí hoạt động chiếm gần 2,998 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Do đó, tuy đã giảm trích lập dự phòng 14% so với cùng kỳ, gần 5,187 tỷ đồng nhưng lợi nhuận trước và sau thuế trong quý 1/2019 của BIDV vẫn dậm chân tại chỗ so với quý 1/2018, lần lượt đạt gần 2,521 tỷ đồng và 2,025 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của BIDV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của BIDV

Tính đến ngày 31/03/2019, BIDV có tổng tài sản hơn 1.3 triệu tỷ đồng, tăng 29,901 tỷ đồng so với đầu năm.

Theo đó, tổng tài sản tăng chủ yếu là do tiền, vàng gửi tại và cho vay TCTD khác tăng 8,158 tỷ đồng, cho vay khách hàng tăng hơn 35,696 tỷ đồng và các khoản lãi, phí phải thu tăng hơn 719 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, BIDV ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 3%, cùng với tiền gửi và vay của các TCTD khác tăng 9%, đạt gần 85,947 tỷ đồng, và phát hành giấy tờ tăng 5%, đạt hơn 42,102 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của BIDV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của BIDV

Kết thúc quý 1/2019, tổng nợ xấu của BIDV giảm 5% so với đầu năm, chủ yếu là nợ dưới tiêu chuẩn giảm 3% và nợ nghi ngờ giảm 13%. Riêng nợ có khả năng mất vốn chỉ tăng 1% với đầu năm.

Đồng thời, tổng cho vay khách hàng tăng 4% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của BIDV giảm từ 1.9% xuống còn 1.74%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang