Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát phương án bố trí 2,000 tỷ đồng cho NHCSXH

19-05-2019 16:18:33+07:00
19/05/2019 16:18 3
  •  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát phương án bố trí 2,000 tỷ đồng cho NHCSXH

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gửi Quốc hội mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát phương án dự kiến bố trí 2,000 tỷ đồng cho Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) để thực hiện cho vay theo Nghị định 100.

Vốn ngân sách cấp cho NHCSXH giai đoạn 2016-2020 là 1,163 tỷ đồng, trong đó năm 2018 là 500 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/03/2019, dư nợ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 tại NHCSXH là 976 tỷ đồng với 3,049 khách hàng còn dư nợ.

Trước đó vào ngày 16/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn gửi NHNN về việc thực hiện chủ trương tại Nghị quyết 71. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang rà soát phương án dự kiến bố trí 2,000 tỷ đồng cho NHCSXH để thực hiện cho vay theo Nghị định 100.

Tính đến ngày 30/04/2019, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 195,581 tỷ đồng, tăng 4.1% so với cuối năm 2018 với gần 6.7 triệu khách hàng còn dư nợ.

Trong đó, dư nợ tập trung ở một số chương trình như cho vay hộ nghèo 37,290 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 19.07% tổng dư nợ); cho vay hộ cận nghèo 31,234 tỷ đồng (chiếm 15.95% tổng dư nợ); cho vay hộ mới thoát nghèo 31,154 tỷ đồng (chiếm 15.93% tổng dư nợ); cho vay học sinh, sinh viên 12,215 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 6.25% tổng dư nợ); cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh và thương nhân vùng khó khăn đạt 22,983 tỷ đồng (chiếm 11.75% tổng dư nợ); cho vay giải quyết việc làm đạt 16,586 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 8.48% tổng dư nợ); cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn đạt 32,049 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 16.39% tổng dư nợ).

Tỷ trọng dư nợ một số chương trình tính đến ngày 30/04/2019
Nguồn: NHNN

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang