CC1 lên kế hoạch rót 5,581 tỷ đồng vào các dự án trong năm 2019

16-05-2019 14:53:01+07:00
16/05/2019 14:53 1
  •  

CC1 lên kế hoạch rót 5,581 tỷ đồng vào các dự án trong năm 2019

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 25/05/2019 tới đây.

Ban kiểm soát kiến nghị rà soát các chỉ tiêu kế hoạch 2019

Theo kế hoạch kinh doanh của CC1 trong năm 2019, tổng giá trị sản xuất kinh doanh tăng trưởng 9% so với kết quả thực hiện được ở năm 2018, vào khoảng 5,581 tỷ đồng, gồm 4,523 tỷ đồng từ kinh doanh xây lắp, 1,052 tỷ đồng kinh doanh khác và 5.5 tỷ đồng từ tư vấn.

Đối với các chỉ tiêu tài chính, CC1 đạt chỉ tiêu 5,222 tỷ đồng doanh thu thuần và 55 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19% và 22% so với kết quả năm 2018. Nhu cầu đầu tư vốn chủ sở hữu dự kiến gần 477 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 4%.

Nhu cầu vốn chủ sở hữu cho năm 2019 phần lớn sẽ tập trung vào các dự án đang triển khia như khu dân cư Hạnh Phúc, dự án BOT đường ven biển Hải Phòng, khu dân cư phía Đông sông Lệ Kỳ (Quảng Bình), dự án điện gió Hàm Kiệm (Bình Thuận). Riêng dự án khu dân cư Hạnh Phúc, CC1 đã thực hiện nghĩa vụ tài chính cho giai đoạn 1 và đền bù giải phóng mặt bằng toàn bộ giai đoạn 1 và 2.

Theo kiến nghị của ban kiểm soát, tỷ suất lợi nhuận công ty mẹ các năm không đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến chia cổ tức cho các cổ đông. Vì vậy, ban kiểm soát đề nghị Tổng Công ty cần rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận và có giải pháp nâng tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ cao hơn chỉ tiêu này hiện tại nhằm đảm bảo kế hoạch phân phối lợi nhuận hợp lý và tương đối chính xác trình ĐHĐCĐ năm 2019.

Phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tới đây, CC1 một lần nữa trình các cổ đông thông qua phương án phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn từ 3-10 năm để triển khai các dự án: Dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua Hải Phòng và 9 km Thái Bình (tổng vốn đầu tư 3,050 tỷ đồng, vay 2,150 tỷ đồng); khu dân cư Hạnh Phúc (tổng vốn đầu tư 3,350 tỷ đồng, vay 2,680 tỷ đồng); nhà máy điện gió Hàm Kiệm (tổng vốn đầu tư 698 tỷ đồng, vay 558 tỷ đồng); tổng kho trung chuyển miền Đông (tổng vốn đầu tư 4,500 tỷ đồng, vay 3,600 tỷ đồng).

Trước đây tại ĐHĐCĐ thường niên 2017 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn như trên. Tuy nhiên, do chưa giải quyết được các vấn đề pháp lý nên thời gian qua CC1 chưa phát hành được. Hiện nay, các dự án đã và đang đi vào triển khai nên việc bổ sung vốn trở nên cần thiết.

Lãi ròng 2018 đạt 138 tỷ đồng, cổ tức 7.5%

Trong năm 2018, CC1 đạt 5,940 tỷ đồng doanh thu thuần và 138 tỷ đồng lãi ròng.

Một số dự án năng lượng và công nghiệp mà công ty mẹ CC1 tiếp cận trong năm 2018 có giá trị hợp đồng lớn và có tiến độ triển khai chậm hơn kỳ vọng nên giá trị xây lắp chỉ thực hiện được 87% kế hoạch năm với 3,813 tỷ đồng. Tổng giá trị vốn chủ sở hữu CC1 tham gia đầu tư vào các dự án là 210,392 tỷ đồng.

Dựa trên kết quả này, CC1 sẽ chia cổ tức 2018 với tỷ lệ 7.5%, tương đương gần 44 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau phân phối chuyển sang năm 2019 hơn 3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2018, vốn chủ sở hữu chiếm gần 20% tổng nguồn vốn. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 4.1 lần và tỷ lệ này sẽ còn cao hơn nữa nếu Công ty không kịp tăng vốn điều lệ trong khi triển khai nhiều dự án trong thời gian tới.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang