Có hay không chuyện bán rẻ công ty tại DGT?

23-05-2019 18:10:51+07:00
23/05/2019 18:10 2
  •  

Có hay không chuyện bán rẻ công ty tại DGT?

Vừa qua, HĐQT của CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (UPCoM: DGT) đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược. Cụ thể, DGT sẽ phát hành 4 triệu cổ phiếu với 12,000 đồng/cp cho các cổ đông chiến lược. Số tiền thu về là 48 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ thuế và BHXH, trả nợ ngân hàng BIDV và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành của DGT

Số cổ phiếu trên sẽ được phát hành cho 7 cá nhân.

Danh sách cổ đông chiến lược của Công ty

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, phương án phát hành này đã vướng phải sự phản đối của một nhóm cổ đông.

Cụ thể, đại diện ủy quyền của cổ đông Đỗ Hữu Ba nêu ý kiến: Tờ trình của Công ty thông qua tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo hướng loại trừ cổ đông hiện hữu và chỉ lựa chọn nhà đầu tư bên ngoài là vi phạm quy định pháp luật về điều kiện chào bán riêng lẻ và quyền ưu tiên mua cổ phần của cổ đông hiện hữu. Theo đó, vị này đề nghị HĐQT điều chỉnh lựa chọn nhà đầu tư theo hướng đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu Công ty.

Đồng thời, vị này cũng đề nghị HĐQT giải thích về việc HĐQT bán rẻ Công ty cho nhà đầu tư bên ngoài. Theo phương án phương án chào bán, nhà đầu tư bên ngoài sẽ mua toàn bộ 4 triệu cp, gấp 2.6 lần vốn điều lệ hiện có của Công ty. Sau chào bán nhà đầu tư bên ngoài kiểm soát 61% vốn điều lệ tại DGT. "HĐQT giải thích thế nào khi bán rẻ Công ty cho nhà đầu tư bên ngoài", vị này ái ngại.

Cũng liên quan tới nội dung này, đại diện CTCP Siêu thị VLXD Thế Giới nhà chung quan điểm về việc điều kiện trở thành cổ đông chiến lược loại bỏ cổ động hiện hữu là vi phạm pháp luật. Mặt khác, đại diện của đơn vị này cũng nêu ý kiến về giá chào bán cổ phiếu quá thấp so với giá thị trường. Tại ngày tổ chức Đại hội (28/04/2019), cổ phiếu DGT có giá 32,800 đồng/cp. Trong khi, Công ty chào bán cổ phiếu cho cổ đông chiến lược với giá 12,000 đồng/cp.

Công ty Thế Giới nhà ý kiến, công ty và các cổ đông đề xuất tham gia đợt chào bán với giá 20,000 đồng/cp, cao hơn 32 tỷ đồng so với kỳ vọng của HĐQT nhưng bị HĐQT phớt lờ. Từ đó, đơn vị này đặt ra câu hỏi “những nhà đầu tư chiến lược là ai mà được hưởng lợi ghê gớm và thất thoát 32 tỷ đồng đó đúng ra Công ty DGT được hưởng. Ai sẽ là người hưởng lợi và ai sẽ là người chịu trách nhiệm về thất thoát 32 tỷ đồng?”.

Trước ý kiến của cổ đông như trên, Đoàn Chủ tịch Đại hội cho rằng, việc xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với mục tiêu của đợt phát hành riêng lẻ. Nội dung tờ trình về tiêu chí chọn cổ đông chiến lược chỉ là việc làm rõ hơn các tiêu chí đã được ĐHĐCĐ năm 2018 thông qua về việc phát hành riêng lẻ. Các nội dung khác về việc xác định giá, đối tượng lựa chọn để phát hành đã được thực hiện đúng theo quy định của luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Đoàn Chủ tịch cũng nói thêm, để đảm bảo tính công khai, minh bạch, đề nghị đưa các nội dung còn chưa đạt được sự thống nhất giữa các cổ đông trong ĐHĐCĐ năm 2019 để biểu quyết.

Kết quả, toàn bộ các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của DGT đều được thông qua. Tuy nhiên, tất cả các nội dung đều nhận số phiếu biểu quyết không thông qua là 720,300 cổ phần, tương ứng 30.47% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019, DGT đặt mục tiêu doanh thu gần 220 tỷ đồng, gấp tới gần 5 lần so với thực hiện 2018. Kế hoạch lãi sau thuế 6.6 tỷ đồng, tăng vọt so với kết quả 31.2 triệu đồng năm trước.

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang