“Đại gia phố núi” QCG giảm lãi gần 83% trong quý đầu năm

02-05-2019 17:42:41+07:00
02/05/2019 17:42 3
  •  

“Đại gia phố núi” QCG giảm lãi gần 83% trong quý đầu năm

Hoạt động kinh doanh của CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) tiếp tục cho thấy dấu hiệu đi xuống khi lãi ròng trong quý đầu năm “bốc hơi” gần 83%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Trong quý 1/2019, doanh thu thuần của QCG đạt xấp xỉ 378 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng hơn 23% và chiếm 94% doanh thu, ghi nhận 257 tỷ đồng, dẫn đến lãi gộp lao mạnh hơn 65% về 21 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của QCG, phần tăng trưởng rơi vào 2 mảng là bán hàng hóa và bán điện, còn mảng kinh doanh chính là bất động sản lại giảm.

Nguồn thu tài chính của QCG đến từ lãi tiền gửi với mức đóng góp 1.5 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính ghi nhận hơn 10 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, toàn bộ đều là chi phí lãi vay.

Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng cao gần 4 lần so với cùng kỳ, ghi nhận 340 triệu đồng. Còn chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 4.5 tỷ đồng.

Khi nguồn thu không bù nổi chi, QCG phải báo giảm lãi gần 83% so với quý 1/2018 khi chỉ đạt hơn 5 tỷ đồng. QCG cho rằng, “lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái là do Công ty bàn giao căn hộ cho khách hàng không có thu nhập từ chuyển nhượng tài chính”.

Tại ngày 31/03/2019, tiền và các khoản tương đương tiền của QCG giảm mạnh 60% về 53 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt hơn 7.8 tỷ đồng và tiền gửi ngân hàng gần 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho tính đến cuối kỳ ghi nhận gần 7,388 tỷ đồng, bất động sản dở dang chiếm gần 94%, tương đương 6,932 tỷ đồng. Bất động sản dở dang được ghi nhận ở đây chủ yếu là các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến các dự án.

Đối với chi phí xây dựng cơ bản dở dang, trong tổng giá trị hơn 245 tỷ đồng thì dự án nông trường cao su chiếm gần 236 tỷ đồng và dự án thủy điện Ayun Trung chiếm gần 5 tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế trong công ty liên kết tính đến ngày 31/03/2019 hơn 2 tỷ đồng.

So với vốn chủ sở hữu, nợ phải trả của QCG tính đến cuối kỳ đã vượt 2,320 tỷ đồng, ghi nhận 6,484 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác chiếm hơn 4,642 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang