ĐHĐCĐ HT1: Cổ đông không có ý kiến tại Đại hội

24-05-2019 10:01:53+07:00
24/05/2019 10:01 0
  •  

ĐHĐCĐ HT1: Cổ đông không có ý kiến tại Đại hội

Vào sáng ngày 24/05/2019, CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HOSE: HT1) đã tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2019. Theo dự kiến của HT1 trong năm nay, sản lượng tiêu thụ clinker bằng 15% sản lượng sản xuất, lợi nhuận cả năm tăng trưởng 14% lên gần 734 tỷ đồng.

Dẫn đầu thị phần xi măng rời miền Nam

Trong năm 2018, Công ty đã tiến hành các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng trong thời gian chờ phê duyệt cấp phép khai thác và đề xuất chuyển đổi mô hình tự khai thác sang xã hội hóa khai thác mỏ đá vôi, báo cáo VICEM xin chủ trương chấp thuận.

Kết quả kinh doanh của công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Trường Thọ đã có sự cải thiện hơn so với năm 2017 khi lãi sau thuế 130 triệu đồng, thay vì lỗ hơn 5 tỷ đồng như cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh 2018
Nguồn: HT1

Đối với hoạt động sản xuất, sản xuất clinker và xi măng của HT1 lần lượt đạt 4.3 triệu tấn và 6.1 triệu tấn, vượt 3-4% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ xi măng đạt 6,817 triệu tấn, thực hiện được 99% kế hoạch và tăng 2% so với năm 2017. Tính đến tháng 12/2018, thị phần xi măng rời của HT1 dẫn đầu thị trường miền Nam với 25.8% và thị phần xi măng bao chiếm 33.21%.

Kết quả, doanh thu thuần cả năm đạt 8,376 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 806 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch lợi nhuận năm. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng nợ phải trả của HT1 ghi nhận 5,454 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu chỉ có 5,177 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, HT1 sẽ chia cổ tức 2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%, tương đương gần 458 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phối gần 126 tỷ đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018
Nguồn: HT1

Lãi 2019 dự kiến tăng 14% lên 734 tỷ đồng

Mục tiêu sản xuất trong năm 2019 của HT1 đạt 4.4 triệu tấn clinker, 7.2 triệu tấn xi măng và 120,000 kg cát tiêu chuẩn. Riêng chỉ tiêu cát tiêu chuẩn giảm hơn 10% so với thực hiện năm 2018. Sản lượng tiêu thụ clinker kỳ vọng đạt 650,000 tấn, xi măng tiêu thụ 7.2 triệu tấn và cát tiêu chuẩn tiêu thụ 120,000 kg. Các chỉ tiêu này tăng từ 6-20% so với kết quả ở năm 2018.

Theo đó, doanh thu và thu nhập khác theo kế hoạch đạt trên 8,930 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 734 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 14% so với kết quả năm 2018. Công ty dự kiến chia cổ tức 2019 không thấp hơn 15%.

Kế hoạch kinh doanh 2019
Nguồn: HT1

Về công tác đầu tư, cụ thể là phương án di dời trạm nghiền Thủ Đức, HT1 sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 1 dây chuyền sản xuất xi măng và quy hoạch 1/500. Bên cạnh đó, Công ty có kế hoạch mở rộng khai trương mỏ đá vôi núi Còm, núi Trầu nhà máy Kiên Lương và áp dụng phương pháp khai thác “Blockmodel” nhằm ổn định chất lượng nguyên liệu lò nung.

Liên quan đến công tác xây dựng, HT1 sẽ chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với Tổng Cục địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn tất thủ tục cấp phép khai thác để triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản mỏ.

Về mặt nhân sự, VICEM đề cử 2 thành viên đại diện quản lý phần vốn của VICEM tại HT1 vào HĐQT, bao gồm ông Đinh Quang Dũng và ông Trương Phú Cường.

Do đến ngày tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2019, TH1 vẫn chưa nhận được hồ sơ ứng cử thành viên ban kiểm soát. Do vậy, ban kiểm soát đương nhiệm đề cử 2 thành viên vào ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, gồm bà Trung Thị Tâm Thanh và bà Lê Thị Thu Thủy.

Đại hội bước vào phiên thảo luận vào lúc 11 giờ 35 phút. Tuy nhiên, không có cổ đông nào có ý kiến tại Đại hội.

Sau khi có kết quả kiểm phiếu, ông Đinh Quang Dũng được bàu vào vị trí Chủ tịch HĐQT và bà Trung Thị Tâm Thanh là Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang