DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31-05-2019 10:02:00+07:00
31/05/2019 10:02 0
  •  

DOC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DOC của CTCP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 4.2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 420 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai (địa chỉ: Đường số 1. KCN Biền Hòa 1. Phường An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 28/06/2019 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang