Dragon Capital trở thành cổ đông lớn HPG, thoái bớt vốn tại VCI

01-05-2019 08:30:00+07:00
01/05/2019 08:30 1
  •  

Chuyển động quỹ đầu tư tuần 20-26/04

Dragon Capital trở thành cổ đông lớn HPG, thoái bớt vốn tại VCI

Sau một tuần yên ắng, tuần qua (20-26/04/2019), các quỹ đầu tư trở lại giao dịch sôi động, nhất là nhóm quỹ Dragon Capital.

Từ ngày 21/03-19/04, Platinum Victory Pte. Ltd. đã không mua được cổ phiếu nào trong tổng số hơn 17.4 triệu cp VNM (Sữa Việt Nam) đăng ký mua do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Nhóm quỹ Dragon Capital cũng tranh thủ thoái 500,000 cp CRE (Bất động sản Thế kỷ), làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 11.71% (gần 9.4 triệu cp).

Cụ thể, vào ngày 22/04/2019, Amersham Industries Limited, Aquila SPC Ltd bán lần lượt 200,000 cp; 210,000 cp CRE, làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 3.53% (hơn 2.8 triệu cp); 1.18% (942,768 cp) và Viola Ltd thoái sạch 90,000 cp CRE (0.11%).

Với giá cổ phiếu CRE là 25,959 đồng/cp (ngày 22/04), nhóm Dragon Capital thu về gần 13 tỷ đồng.

Ngay sau đó, vào ngày 25/04/2019, nhóm Dragon Capital lại tiếp tục thoái hàng loạt 5.35 triệu cp VCI (Chứng khoán Bản Việt), làm giảm tỷ lệ sở hữu từ 8.28% xuống còn 4.99% (hơn 8.1 triệu cp).

Cụ thể, Amersham Industries Limited, Wareham Group Limited thoái sạch hơn 2 triệu cp (1.29%), Norges Bank, DC Developing Markets Stratergies LPC, KB Vietnam Focus Balanced Fund và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) thoái lần lượt 743,765 cp; hơn 1.6 triệu cp, 417,000 cp; 347,000 cp và 119,000 cp VCI; làm giảm tỷ lệ sở hữu xuống lần lượt 2.65% (4.3 triệu cp), 1.52% (gần 2.5 triệu cp), 0.39% (634,546 cp), 0.32% (529,000 cp) và 0.11% (181,680 cp).

Với giá cổ phiếu VCI là 35,000 đồng/cp (ngày 25/04), nhóm Dragon Capital thu về gần 188.9 tỷ đồng sau đợt thoái vốn này.

F&N Dairy Investments Pte. Ltd. cũng không mua được cổ phiếu VNM nào trong số hơn 17.4 triệu cp đăng ký mua từ ngày 03-26/04/2019 vì lý do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Ngay sau đó, F&N Dairy Investments Pte. Ltd. lại đăng ký mua tiếp hơn 17.4 triệu cp VNM trong thời gian 06/05-04/06/2019. Nếu giao dịch lần này thành công, F&N Dairy Investments Pte. Ltd. sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 17.31% lên 18.31%, tương đương hơn 318.9 triệu cp.

Ở chiều ngược lại, Amersham Industries Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited cũng thuộc nhóm Dragon Capital lại mua vào mỗi quỹ 500,000 cp HPG (Tập đoàn Hòa Phát), làm tăng tỷ lệ sở hữu lên lần lượt 0.32% (gần 6.8 triệu cp) và 1.29% (hơn 27.4 triệu cp). Theo đó, làm tăng tỷ lệ sở hữu của tổng nhóm có liên quan lên 5.01% (106.6 triệu cp).

Top 10 khoản đầu tư của VEIL tính đến ngày 18/04/2019

Tính đến 18/04/2019, tổng giá gị tài sản ròng của VEIL đạt 1,438.25 triệu USD và giá trị tài sản ròng đạt 6.55 USD/cp.

Tổng hợp giao dịch quỹ đầu tư công bố trong tuần 20-26/04/2019
Nguồn: HSX, HNX, VSD, SSC

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang