logo

DTL lên kịch bản gì cho 2019 sau một năm thua lỗ?

29-05-2019 10:13:33+07:00
29/05/2019 10:13 1
  •  

DTL lên kịch bản gì cho 2019 sau một năm thua lỗ?

Trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 CTCP Đại Thiên Lộc (HOSE: DTL) vừa công bố, DTL đưa ra kế hoạch doanh thu 3,200 tỷ đồng trong năm nay, lợi nhuận sau thuế dự kiến 38 tỷ đồng.

Theo đánh giá của DTL, giá thép trong và ngoài nước bắt đầu đà giảm từ cuối năm 2018 và chưa có dấu hiệu phục hồi. Lượng hàng tồn kho của Công ty ở mức khá cao cộng thêm việc hạn chế về vốn chủ sở hữu nên các hoạt động đầu tư cũng như xoay vòng vốn của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Do vậy, DTL đưa ra kế hoạch doanh thu 3,200 tỷ đồng, giảm gần 8% so với kết quả đạt được trong năm 2018. Trong đó, Công ty dự kiến xuất khẩu 10 triệu USD; lợi nhuận cả năm dự kiến 38 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2019
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư mở rộng tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, 4 dây chuyền cán ống thép có tổng giá trị 17.5 tỷ đồng (Công ty vay 15.7 tỷ đồng) đã đi vào hoạt động ổn định. 2 dây chuyền thép lá cán nguội đã lắp đặt xong, đang tiến hành chạy thử và dự kiến hoàn tất trong tháng 9/2019. 2 dây chuyền này có tổng giá trị đầu tư gần 193 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn bằng vốn tự có của DTL. Tính đến tháng 5/2019, tổng số tiền DTL đầu tư vào các dự án hơn 210 tỷ đồng.

Do nguồn vốn chủ sở hữu bị hạn chế nên DTL tạm ngưng thực hiện việc đầu tư dây chuyền sản xuất thép không gỉ (inox) như ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã thông qua. Tại ĐHĐCĐ thường niên tới đây, HĐQT sẽ xin ý kiến các cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác cung cấp dây chuyền, thiết bị sản xuất thép lá đen cán nguội dùng để tráng thiếc (TMBP) và dây chuyền mạ thiếc công suất 200,000 tấn/năm với giá trị đầu tư khoản 10 triệu USD.

Trong năm 2018, doanh thu của DTL đạt hơn 3,458 tỷ đồng (số liệu dựa trên BCTC kiểm toán 2018). Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây chiếm gần 82% doanh thu, kế đến là miền Trung hơn 9% và còn lại là miền Bắc.

Trong 3 quý đầu năm 2018, lợi nhuận của DTL lần lượt đạt 37 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 1 tỷ đồng. Kết quả này nhờ vào sự chênh lệch giá thép trên thị trường. Tuy nhiên, vào quý cuối năm 2018, DTL báo lỗ 52 tỷ đồng, xóa sạch phần lợi nhuận của 3 quý đầu năm và cả năm phải báo lỗ hơn 17 tỷ đồng.

Mặc dù kết quả kinh doanh như trên nhưng DTL vẫn chia cổ tức 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 theo BCTC kiểm toán năm 2018. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của 2 năm 2016 và 2017 gần 333 tỷ đồng, lợi nhuận 2018 âm hơn 17 tỷ đồng nên phần lợi nhuận lũy kế còn lại chuyển sang năm 2019 để chia cổ tức hơn 315 tỷ đồng.

Tiếp đà lỗ của năm 2018, DTL lại báo lỗ gần 26 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm 2019. Tính đến ngày 31/01/2019, hàng tồn kho của đơn vị này ghi nhận 1,784 tỷ đồng và phải trả cho người bán ngắn hạn hơn 532 tỷ đồng.

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang