Eximbank: Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch

15-05-2019 16:21:33+07:00
15/05/2019 16:21 4
  •  

Eximbank: Chấm dứt hiệu lực Nghị quyết bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch

Ngày 15/05/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) ra Nghị quyết 231/2019/EIB/NQ-HĐQT về việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết 112/2019/EIB/NQ-HĐQT. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Ông Lê Minh Quốc và bà Lương Thị Cẩm Tú tại ĐHĐCĐ lần 1 diễn ra ngày 26/04/2019.

Nghị quyết 112/2019/EIB/NQ-HĐQT của Eximbank bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Minh Quốc kể từ ngày 22/03/2019 đồng thời thông qua bầu bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay cho ông Quốc cũng kể từ ngày 22/03/2019.

Sau đó, ông Lê Minh Quốc đã có Đơn yêu cầu và được Toà án quyết định “Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời”, buộc dừng quyết định bầu bà Tú làm Chủ tịch.

Tối ngày 27/03/2019, Eximbank ra thông báo khẳng định việc HĐQT Ngân hàng đã tổ chức phiên họp ngày 22/03/2019 để bầu Bà Lương Thị Cẩm Tú giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank là tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

Và sau đó, Eximbank có đơn khiếu nại gửi cơ quan chức năng, khẳng định việc Tòa án nhân dân TP HCM thụ lý vụ án tranh chấp thành viên công ty là không phù hợp và yêu cầu hủy bỏ toàn bộ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Ngày 18/04/2019 vừa qua, TAND TPHCM đã có Quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của Eximbank, khẳng định việc áp dụng biện pháp tạm thời là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngày 15/05/2019, các thành viên HĐQT đã có phiên họp và thống nhất ban hành Nghị quyết 231/2019/EIB/NQ-HĐQT do ông Lê Minh Quốc ký nhằm chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 112/2019/EIB/NQ-HĐQT.

Sau lần ĐHĐCĐ bất thành vào ngày 26/04/2019 với lý do tỷ lệ cổ đông tham dự không đủ 65%, Eximbank dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ lần 2 vào ngày 26/05/2019 tới đây.

*ĐHĐCĐ Eximbank lần 1 bất thành

*Nhóm cổ đông Eximbank đề nghị bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT lần 2

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang