FPT: Lợi nhuận trước thuế khối công nghệ tăng hơn 45% so với cùng kỳ

22-05-2019 17:26:35+07:00
22/05/2019 17:26 4
  •  

FPT: Lợi nhuận trước thuế khối công nghệ tăng hơn 45% so với cùng kỳ

Sau khi đưa ra định hướng chiến lược tập trung vào mảng chuyển đổi số, CTCP FPT (HOSE: FPT) công bố thành tích 4 tháng đầu 2019 tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận lần lượt 19.4% và 22.6%, trong đó khối công nghệ có đóng góp đáng kể.

Sau 4 tháng đầu năm 2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của FPT lần lượt đạt 7,791 tỷ đồng và 1,342 tỷ đồng, tăng trưởng 19.4% và 22.6% so với cùng kỳ, qua đó lần lượt thực hiện hơn 29% và 30% kế hoạch đề ra năm 2019.

Khối công nghệ là động lực tăng trưởng chính của FPT, ghi nhận doanh thu và lãi trước thuế đạt lần lượt 4,187 tỷ đồng và 536 tỷ đồng, tăng tương ứng 22% và 45.3% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 3,133 tỷ đồng, tăng hơn 38%; lợi nhuận trước thuế đạt 469 tỷ đồng, tăng gần 40%.

Khối Viễn thông đạt 3,187 tỷ đồng doanh thu và 504 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 17.6% và 10.8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng dịch vụ viễn thông đóng góp phần lớn vào kết quả của khối.

Đối với hoạt động kinh doanh quốc tế trong 4 tháng đầu 2019, FPT ghi nhận doanh thu từ thị trường nước ngoài là 3,327 tỷ đồng và 513 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng gần 36% và 34% so với 4 tháng đầu 2018. Tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất chung của Tập đoàn lần lượt đạt mức 43% và 38% (4 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 35%).

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019, Ban lãnh đạo FPT đưa ra định hướng chiến lược tập trung vào mảng chuyển đổi số trong giai đoạn 2019 - 2021.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang