Giá xăng giảm gần 600 đồng/lít

17-05-2019 15:12:49+07:00
17/05/2019 15:12 3
  •  

Giá xăng giảm gần 600 đồng/lít

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, từ 15h chiều ngày 17/05, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh giảm, cụ thể: Xăng RON95-III giảm 592 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 200 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 81 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 203 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 466 đồng/kg.

Thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 với mức 100 đồng/lít; tiếp tục nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng RON95 và các loại dầu như hiện hành (300 đồng/lít).

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

- Xăng E5RON92: 457 đồng/lít (kỳ trước chi 925 đồng/lít);

- Xăng RON95: 0 đồng/lít (kỳ trước chi 283 đồng/lít);

Việt trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15 giờ ngày 17/05/2019.

Giá bán xăng dầu

Sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như trên, điều chỉnh tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng RON95-III: giảm 592 đồng/lít;          

- Xăng E5RON92: giảm 200 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: giảm 81 đồng/lít;

- Dầu hỏa: giảm 203 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 466 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 20,488 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 21,599 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 17,614 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 16,422 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15,536 đồng/kg.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu sẽ do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 17/05/2019 đối với các mặt hàng xăng dầu.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang