Giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tổ chức tăng mạnh trong tháng 4

07-05-2019 16:51:00+07:00
07/05/2019 16:51 1
  •  

Giao dịch phái sinh của nhà đầu tư tổ chức tăng mạnh trong tháng 4

Trong tháng 4/2019, cùng với thị trường cơ sở giảm điểm và giao dịch chững lại, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) giảm mạnh so với tháng 3 khi khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân giảm 40.45% đạt 80,729 hợp đồng/phiên.

Phiên giao dịch ngày 22/04/2019 có khối lượng giao dịch thấp nhất trong tháng, cũng là mức thấp nhất từ đầu năm đến nay, đạt gần 56,300 hợp đồng, trong khi đó phiên giao dịch ngày 09/04/2019 có khối lượng giao dịch cao nhất trong tháng, đạt trên 103,900 hợp đồng.

Nguồn: HNX

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tháng này vẫn tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn nhưng đã giảm nhiều so với các tháng trước, chiếm 92.9% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng mạnh, đạt 6.84%, tăng gấp hơn 3.2 lần so với tháng trước. Đặc biệt, KLGD của nhà đầu tư tổ chức trong nước (không bao gồm tự doanh) tăng gần gấp 3 lần so với tháng 3, đạt hơn 185 nghìn hợp đồng. So sánh KLGD của nhà đầu tư tổ chức trong nước và khối tự doanh trong tháng 4 thì giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước cao gấp 7.5 lần khối tự doanh, và đây cũng là KLGD lớn nhất của các nhà đầu tư tổ chức trong nước kể từ khi khai trương thị trường phái sinh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4 giảm theo xu hướng chung của thị trường, đạt 8,165 hợp đồng, bằng 60% so với tháng trước, chiếm 0.27% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Mặc dù khối lượng mở (OI) toàn thị trường giảm 10.93% so với tháng trước, tính đến cuối ngày 29/04/2019, khối lượng OI của toàn thị trường đạt 21,267 hợp đồng nhưng tháng 4 cũng là tháng có khối lượng mở OI đạt kỷ lục tính từ ngày khai trương thị trường với 29,474 hợp đồng tại ngày 11/04/2019.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 70,112 tài khoản, tăng hơn 4% so với tháng trước.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang