HHA chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

14-05-2019 16:39:05+07:00
14/05/2019 16:39 0
  •  

HHA chuẩn bị chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20% 

Ngày 13/05/2019, CTCP Văn Phòng Phẩm Hồng Hà (UPCoM: HHA) đã thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán cổ tức cho năm 2018.

Theo đó, HHA dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20% và ngày thanh toán sẽ là ngày 20/06/2019. Ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày 04/06/2019.

Sang năm 2019, Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 10%. Về kế hoạch kinh doanh, HHA đặt mục tiêu doanh thu thuần 725 tỷ đồng và lãi trước thuế sẽ là 45 tỷ đồng, lần lượt tăng hơn 12% và 2.5% so với kết quả năm trước.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang