HNG: Hưng Thắng Lợi Gia Lai chi gần 572 tỷ đồng gom 37 triệu cp

20/05/2019 13:102
  •  

HNG: Hưng Thắng Lợi Gia Lai chi gần 572 tỷ đồng gom 37 triệu cp

CTCP Hưng Thắng Lợi Gia Lai vừa mua thành công 37 triệu cp CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG).

Cụ thể, để đầu tư tài chính trong ngày 15/05 đến 16/05, Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã mua vào thành công thêm 37 triệu cp HNG và nâng tỷ lệ sở hữu tại HNG lên 87 triệu cp, ứng với 9.8% vốn Công ty.

Ước tính giá giao dịch trên thị trường, Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã chi ra gần 572 tỷ đồng cho thương vụ này. Hưng Thắng Lợi Gia Lai hiện là 1 trong 3 cổ đông lớn của HNG, cổ đông còn lại là CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) và CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco). Sau khi nắm giữ 9.8% vốn tại HNG thì tỷ lệ sở hữu của Hưng Thắng Lợi Gia Lai đã vượt mặt tỷ lệ sở hữu của Thaco tại đây (7.86%).

Thông tin về Hưng Thắng Lợi Gia Lai, Công ty này mới thành lập tháng 10/2016 vốn điều lệ 100 tỷ đồng được đóng góp bởi 3 cá nhân là ông Võ Trọng Hoàng (30 tỷ đồng), ông Dương Minh Thành (40 tỷ đồng), Cao Vĩnh Tuấn (30 tỷ đồng). Đây là doanh nghiệp có sở hữu dự án nông nghiệp tại huyện Paksong, tỉnh Chăm-pa-sắc ở Lào.

Đầu tháng 5/2017, cơ cấu sở hữu Hưng Thắng Lợi Gia Lai được thay mới hoàn toàn. Ba vị cổ đông sáng lập bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp. Công ty cũng nhanh chóng tăng vốn lên mức 290 tỷ đồng (30/5/2017), rồi 700 tỷ đồng (27/6/2017); rồi 785 tỷ đồng (24/7/2017).

Đến ngày 16/03/2018, HAG đã có nghị quyết thông qua việc mua lại cổ phần của Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng phương thức bù trừ với các khoản nợ phải thu, sau thương vụ này, tỷ lệ sở hữu của HAG ở Hưng Thắng Lợi Gia Lai là 98% vốn.

Tài liệu đính kèm:
20190520_20190517 - HNG - BC TD SH CD LON - Hung Thang Loi.pdf

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang