×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

HSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết

21/05/2019 15:130

HSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190521_20190521 - HSC - NGHI QUYET HDQT HSC.pdf

HOSE

Về đầu trang