HSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết

21/05/2019 15:130
  •  

HSC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phần chào bán không hết như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190521_20190521 - HSC - NGHI QUYET HDQT HSC.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang