iShare MSCI Frontier 100 ETF thêm mới 6 cổ phiếu Việt vào danh mục

30-05-2019 11:01:48+07:00
30/05/2019 11:01 3
  •  

iShare MSCI Frontier 100 ETF thêm mới 6 cổ phiếu Việt vào danh mục

Ngày 28/05/2019, quỹ iShares MSCI Frontier 100 ETF đã tiến hành cơ cấu danh mục, thêm mới 6 cổ phiếu POW, VJC, PVD, GEX, PLXVHC.

So với tuần trước thềm đảo danh mục (ngày 24/05), quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF đã giảm tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục từ mức 17.04% xuống còn 15.75%. Đồng thời, thị trường Kuwait cũng bị giảm từ mức 26.02% xuống còn 25.56%. Còn Argentina giảm từ mức 15.15% xuống còn 8.87% chủ yếu là do thị trường này đã chính thức được nâng bậc lên thị trường mới nổi.

Do theo quy định, tỷ trọng của 2 quốc gia dẫn đầu không được vượt quá chỉ tiêu 40%, mà tỷ trọng của Việt Nam và Kuwait vào ngày 24/05 là 43.06%, nên quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF giảm tỷ trọng của 2 thị trường này xuống, trong đó Việt Nam bị giảm tới gần 2%.

Tỷ trọng các quốc gia trong danh mục MSCI ngày 28/05/2019

Việt Nam được thêm mới 6 cổ phiếu vào danh mục

Quỹ iShare MSCI Frontier 100 ETF đã thêm mới 6 cổ phiếu Việt Nam vào danh mục, bao gồm POW, VJC, PVD, GEX, PLX và VHC.

Quỹ mua mới 604,910 cp POW (0.08%); 209,880 cp VJC (0.23%); 206,830 cp PVD (0.4%); 173,660 cp GEX (0.03%). Hai cổ phiếu còn lại là PLX và VHC được mua mới dưới 100,000 cp.

Như vậy, sau khi thêm mới, số lượng cổ phiếu Việt Nam trong rổ iShare MSCI Frontier 100 ETF hiện nâng lên con số 27 trên tổng số 130 cổ phiếu trong danh mục của quỹ.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục MSCI ngày 28/05/2019

*POW vào rổ MSCI Frontier Market, ROS, PHR vào rổ MSCI Frontier Markets Small Cap

Cát Lam

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang