ITC: Quý 1 thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác

03-05-2019 14:38:27+07:00
03/05/2019 14:38 0
  •  

ITC: Quý 1 thoát lỗ nhờ lợi nhuận khác

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (HOSE: ITC) may mắn thoát lỗ trong quý đầu tiên năm 2019 nhờ khoản thu nhập khác.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất quý 1/2019, ITC đạt doanh thu 61.5 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu của ITC, doanh thu từ bất động sản giảm mạnh nhất, chỉ còn hơn 7 tỷ đồng (thậm chí còn thấp hơn giá vốn), trong khi đó doanh thu từ hoạt động xây lắp đạt 51 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp quý 1 của ITC chỉ 2.5 tỷ đồng, trong khi quý 1/2018 đạt 14.6 tỷ đồng.

Ngay cả hoạt động tài chính của ITC cũng thay đổi mạnh, doanh thu đạt 4.6 tỷ đồng, tăng vượt trội so cùng kỳ. Chi phí lãi vay phát sinh hơn gấp đôi, lên con số 3 tỷ đồng.

Mặc dù vậy thì ITC vẫn chịu lỗ thuần hơn 1.2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2018 ghi nhận lãi 6.9 tỷ đồng.

Trong kỳ, ITC ghi nhận khoản lợi nhuận khác gần 1.6 tỷ đồng (nhờ tiền phạt và khoản khác), qua đó giúp Công ty thoát lỗ trong gang tấc, đạt lãi ròng 690 triệu đồng.

Cùng với kết quả kém khả quan trong quý 1/2019, ITC có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm 52 tỷ đồng.

Phương Châu

FILI

Loading...
Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang