IVS sẽ phát hành hơn 35 triệu cp cho đối tác Hồng Kông

16-05-2019 14:06:56+07:00
16/05/2019 14:06 2
  •  

IVS sẽ phát hành hơn 35 triệu cp cho đối tác Hồng Kông

Mới đấy, HĐQT của CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (HNX: IVS) thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo phương án đưa ra lấy ý kiến cổ đông, IVS sẽ phát hành thêm 35.35 triệu cp với giá chào bán là 10,800 đồng/cp. Cổ phần sẽ được phát hành trong năm 2019, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận quyền chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của IVS sẽ là 693.5 tỷ đồng.

IVS sẽ phát hành số cổ phần trên cho đối tác Hồng Kông là Guatai Junan Holdings Limited. Nếu mua toàn bộ số cổ phần trong đợt phat hành này, Guotai Junan sẽ nắm giữ 50.97% vốn điều lệ của IVS.

Công ty dự kiến thu gần 382 tỷ đồng từ đợt phát hành. Số tiền này sẽ được, Công ty sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh chứng khoán, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, mua hệ thống dữ liệu dùng cho hoạt động nghiên cứu phân tích.

Trong văn bản lấy ý kiến cổ đông, IVS cũng nếu ra sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ. Theo đó, việc tăng vốn là cần thiết để Công ty có thể đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao sức cạnh trạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đồng thời, với sự tham gia của các đối tác chiến lược có kinh nghiệm kinh doanh, khả năng về tài chính sẽ giúp IVS tranh thủ được sự hỗ trợ về nhiều mặt.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang