JVC kết thúc niên độ 2018 với lãi ròng tăng 35%

02-05-2019 17:12:44+07:00
02/05/2019 17:12 3
  •  

JVC kết thúc niên độ 2018 với lãi ròng tăng 35%

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE: JVC) vừa công bố BCTC quý 4/2018 (1/1/2019 đến 31/3/2019), theo đó lãi ròng trong quý giảm đến 87% so cùng kỳ, nhưng lũy kế cả năm lãi ròng lại tăng 35%.

Doanh thu thuần của JVC giảm còn 98 tỷ đồng từ 105 tỷ đồng cùng kỳ, tương đương giảm 7%, giá vốn hàng bán cũng giảm đến 18%, chiếm hơn 80 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh đến 877% do ghi nhận khoản tăng từ lãi tiền gửi cùng với lãi chênh lệch tỷ giá. Trừ đi các chi phí và thuế, JVC lãi ròng hơn 682 triệu đồng, giảm đến 87% so với cùng kỳ.

Giải trình cho kết quả này, JVC cho biết do nhà cung cấp mặt hàng phim, máy in cho Công ty thay đổi phương thức tặng hàng dẫn đến thay đổi cách ghi nhận kế toán. Theo đó, khoản thu nhập khác được ghi nhận tại quý 4/2018 của JVC thay đổi đáng kể so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh niên độ 2018 của JVC
Nguồn: JVC

Lũy kế cả niên độ 2018, doanh thu thuần của JVC gần 615 tỷ đồng, tăng 13%, trong khi đó giá vốn hàng bán lại tăng đến 363% lên 508 tỷ đồng, kéo theo lãi gộp giảm 3% chỉ còn hơn 106 tỷ đồng cả năm 2018. Lãi ròng của JVC ghi nhận hơn 12 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước.

Có được sự biến động trong lãi ròng cả năm 2018 là do JVC đã đẩy mạnh mảng kinh doanh thiết bị lớn, tăng cường công tác quản trị làm doanh thu tăng và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng đạt kết quả khả quan hơn.

Tại ngày 31/03/2019, JVC ghi nhận tổng tài sản gần 702 tỷ đồng, tăng 6% so với thời điểm đầu niên độ. Hàng tồn kho tăng gần 50 tỷ đồng lên 117 tỷ đồng, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gần 4 lần, ghi nhận hơn 10 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang