Lỗ 52 tỷ đồng năm 2018, PTC tiếp tục vào diện kiểm soát

08-05-2019 17:43:34+07:00
08/05/2019 17:43 0
  •  

Lỗ 52 tỷ đồng năm 2018, PTC tiếp tục vào diện kiểm soát

Ngày 19/04/2019, SGDCK TP.HCM (HOSE) đã nhận được BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (HOSE: PTC).

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty tính đến ngày 31/12/2017 là âm 14.13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 là âm 52.25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 âm 66.18 tỷ đồng và có ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh.

Theo đó, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu PTC do: “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 âm 14.13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 âm 52.25 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2018 âm 66.18 tỷ đồng và ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu PTC căn cứ vào BCTC soát xét bán niên năm 2019 của Công ty".

Ngày 28/09/2018, Sở đã ban hành Quyết định về việc chuyển cổ phiếu của PTC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 05/10/2018 do "Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 âm 7.32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 âm 21.24 tỷ đồng và kiểm toán từ chối đưa ra kết luận trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư".

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang