Loạt doanh nghiệp chốt quyền vào tuần thứ 2 của tháng 5

13-05-2019 06:25:13+07:00
13/05/2019 06:25 3
  •  

CỔ TỨC TUẦN 13-17/05

Loạt doanh nghiệp chốt quyền vào tuần thứ 2 của tháng 5

Tuần 13-17/05 có 64 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt và 3 doanh nghiệp chốt quyền bằng cổ phiếu.

15 DN chốt quyền trả cổ tức tiền mặt cao nhất tuần 13-17/05

CTCP Bia và Nước giải khát Hạ Long (UPCoM: HLB) chốt quyền chi trả cổ tức với tỷ lệ đến 100%, tương ứng chi ra đến 30 tỷ đồng để trả đợt này. Tính cả đợt này, trong năm 2018, HLB đã có tổng cộng 3 đợt chi trả cổ tức với tỷ lệ 200%. Đây là tỷ lệ chi trả cổ tức kỷ lục của Công ty từ năm 2016 đến nay, có thế năm 2018 Công ty làm ăn khấm khá, lợi nhuận sau thuế của HLB gấp rưỡi so với kế hoạch.

Công ty nổi tiếng với nhãn hiệu mì giấy Miliket - CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) cũng chốt quyền trả cổ tức tuần này với tỷ lệ 33%. Trong năm 2018, CMN đã bán ra 18,605 tấn sản phẩm, tăng trưởng 5%. doanh thu theo đó thu về 608 tỷ, tăng 9% và lợi nhuận trước thuế đạt gần 33 tỷ đồng, cao hơn 13% so với năm 2017.

Sang năm 2019, Miliket đặt kế hoạch sản lượng là 20,500 tấn. Doanh thu tăng gần 14% lên 691 tỷ đồng. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế kế hoạch chỉ tăng nhẹ lên 33 tỷ đồng. Với lợi nhuận dự kiến tương đương năm trước, Miliket cũng sẽ chia cổ tức 33% bằng tiền cho năm 2019.

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức thấp nhất tuần này là CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà (UPCoM: MTC) với tỷ lệ 1%, đây là mức cổ tức trung thành của Công ty dành cho cổ đông trong suốt 5 năm qua.

3 DN chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tuần 13-17/05

Ngoài 64 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt còn có sự góp mặt của 3 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu như FPT, HBC hay DC4.

CTCP FPT (HOSE: FPT) và CTCP DIC Số 4 (HNX: DC4) đều dự kiến cho trả với tỷ lệ 10:01 còn CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) trả với tỷ lệ 20:01.

Phương Nguyễn

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang