×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

MBB: Bầu chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

16/05/2019 16:550

MBB: Bầu chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

Ngân hàng TMCP Quân đội trân trọng thông báo:
Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, các Phó Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019-2014. cụ thể:
-Chủ tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019-2024 là Ông Lê Hữu Đức
-Các Phó Chủ  tịch HĐQT MB nhiệm kỳ 2019-2024 là:
      +Ông Đỗ Minh Phương
      +Bà Vũ Thị Hải Phượng
      +Ông Lưu Trung Thái
Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo quyền lợi MB, phù hợp quy định của pháp luật.
Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử MB www.mbbank.com.vn
- Mục Nhà đầu tư - Phần Thông báo.
Trân trọng thông báo.

HNX

Về đầu trang