logo

NamABank: Không trích lập dự phòng, lãi ròng quý 1 tăng 97%

06-05-2019 16:26:42+07:00
06/05/2019 16:26 0
  •  

NamABank: Không trích lập dự phòng, lãi ròng quý 1 tăng 97%

Kết thúc quý 1/2019, với việc không trích lập dự phòng, Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 97% so với quý 1/2018, đạt gần 239 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1.54% xuống còn 1.37%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của NamABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của NamABank

Trong 3 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần và dịch vụ của NamABank tăng trưởng mạnh lần lượt ở mức 96% và 71% so với cùng kỳ, đạt gần 655 tỷ đồng và hơn 19 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối, vàng và mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt giảm 74% và 13% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 2 tỷ đồng và gần 31 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí hoạt động tăng đến 68%, chiếm gần 405 tỷ đồng.

Hơn nữa, lãi từ hoạt động khác lỗ gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2018 lãi hơn 3 tỷ đồng.

Trong kỳ, với việc không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, NamABank ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng 98% và 97% so với cùng kỳ năm 2018, lần lượt đạt gần 301 tỷ đồng và 239 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của NamABank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của NamABank

Tính đến ngày 31/03/2019, NamABank có tổng tài sản gần 74,515 tỷ đồng, giảm 544 tỷ đồng (tương đương giảm 1%) so với đầu năm, chủ yếu do tiền gửi tại NHNN giảm 2,009 tỷ đồng (tương đương giảm 71%).

Riêng cho vay khách hàng tăng 6% so với đầu năm, đạt hơn 53,675 tỷ đồng. Các khoản lãi, phí phải thu tăng 30%, đạt gần 1,532 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, NamABank ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 57,798 tỷ đồng, tăng 7%.

Riêng, tiền gửi và vay của các TCTD khác giảm 35% so với đầu năm, đạt gần 7,982 tỷ đồng, còn phát hành giấy tờ có giá không đổi ở mức gần 2,606 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của NamABank. Đvt. Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của NamABank

Kết thúc quý 1/2019, tổng nợ xấu của NamABank giảm 6% so với đầu năm chủ yếu là vì nợ dưới tiêu chuẩn giảm 49%, trong khi nợ nghi ngờ tăng 53%, và nợ có khả năng mất vốn tăng 5% so với đầu năm.

Đồng thời, tổng cho vay khách hàng cũng tăng 6% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của NamABank giảm từ 1.54% xuống còn 1.37%.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang