PTB: Doanh thu bán xe ô tô nhảy vọt, lãi quý 1 tăng trưởng 15%

10-05-2019 14:18:50+07:00
10/05/2019 14:18 3
  •  

PTB: Doanh thu bán xe ô tô nhảy vọt, lãi quý 1 tăng trưởng 15%

Năm 2019, PTB đặt kế hoạch 5,865 tỷ doanh thu hợp nhất, 458 tỷ nhuận sau thuế (LNST) và tỷ lệ cổ tức trên 30% vốn điều lệ. Trong quý 1/2019, Công ty đã thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch LNST.

Quý đầu năm 2019, CTCP Phú Tài (HOSE: PTB) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1,215 tỷ đồng tăng trưởng 25% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu của PTB, doanh thu từ bán xe ô tô Toyota nhảy vọt so cùng kỳ, đạt hơn 421 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng tăng khá mạnh lên 5.2 tỷ tương ứng tăng 288% so với cùng kỳ chủ yếu là từ lãi tiền gửi, tiền cho vay và chênh lệch tỷ giá. Song, chi phí tài chính tăng gần 19 tỷ, cao hơn cùng kỳ 51%, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay (17.7 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất quý 1 đạt 86.6 tỷ đồng tăng 15% so với cùng kỳ. Việc LNST trong kỳ tăng là nhờ Công ty khai thác tốt công suất các dự án đầu tư hoàn thành năm 2017 và 2018 cùng với việc đổi mới trang thiết bị sản xuất tiên tiến tại các nhà máy. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ các ngành chế biến gỗ, kinh doanh thương mại xe ô tô cũng tăng cao hơn so với cùng kỳ.

Với kết quả này, PTB đã thực hiện được 21% kế hoạch doanh thu và 19% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019 của PTB. ĐVT: triệu đồng
(Nguồn: Báo cáo tài chính PTB)

Quý 1/2019, PTB tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, nhưng dòng tiền hoạt động kinh doanh lại âm 117 tỷ đồng. Trong kỳ, Công ty cũng đã vay thêm 1,003 tỷ, đồng thời trả nợ gốc 707 tỷ với các khoản vay cũ và chi hơn 142 tỷ đồng để mở rộng, xây mới các nhà máy gỗ, đá ốp, xây dựng mỏ đá và mua sắm máy móc thiết bị,…

Một số chỉ tiêu tài chính các quý vừa qua của PTB

Tính đến ngày 31/03/2019, tổng tài sản PTB gần 3,675 tỷ đồng, tăng 8.1% so với đầu năm. Nợ phải trả 1,933 tỷ đồng chiếm 52.6% trong cơ cấu tổng nguồn vốn, trong đó tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 86%.

Trên sàn chứng khoán, giá cổ phiếu PTB đang ở mức giá 60,300 đồng/cp, chốt phiên 09/05. 

Hoa Tranh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang