QSP trả cổ tức tiền mặt 16% cho năm 2018

20-05-2019 15:25:39+07:00
20/05/2019 15:25 2
  •  

QSP trả cổ tức tiền mặt 16% cho năm 2018

Số tiền CTCP Tân Cảng Quy Nhơn (UPCoM: QSP) chi ra để trả cổ tức năm 2018 là gần 17.3 tỷ đồng.

Với kết quả đạt được năm 2018, QSP đã quyết định chi gần 17.3 tỷ đồng trả cổ tức 2018 cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 16%/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng vào ngày là 20/05/2019.

Năm 2018, QSP ghi nhận doanh thu thuần đạt 39.2 tỷ đồng, tăng trưởng 7.2% so với năm 2017. Trong đó, doanh thu từ khai thác cầu cảng chiếm 69% và doanh thu cho thuê bãi chiếm 31%.

Lợi nhuận sau thuế (LNST) cũng tăng lên 24.3 tỷ đồng, tương ứng tăng 1.7% so với năm trước. Sở dĩ tốc độ tăng của LNST thấp hơn doanh thu là vì giá vốn hàng bán tăng cao tới 47% từ 5.8 tỷ đồng năm 2017 lên 8.5 tỷ đồng năm 2018.

Tân Cảng Quy Nhơn

Sang năm 2019, QSP đặt kế hoạch doanh thu 39.96 tỷ đồng, LNST 24.3 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức tối thiếu 15% vốn điều lệ. So với năm trước, Công ty đang lên kế hoạch đi ngang về doanh thu và lợi nhuận.

Về kế hoạch năm 2019, Công ty tiếp tục hợp tác với CTCP Cảng Quy Nhơn trong công tác khai thác hạ tầng cầu cảng đã hoàn thành. Cùng với công tác khai thác cầu bến, Công ty tiếp tục khai thác 4 ha bãi đã san lấp thông qua việc cho thuê chứa hàng dăm gỗ.

Về kế hoạch đầu tư, Công ty sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp để tiếp tục triển khai đầu tư các hạng mục còn lại theo dự án được duyệt với mục tiêu đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản QSP gần 180 tỷ đồng, giảm hơn 1% so 2017. Nợ phải trả 26.8 tỷ đồng, chiếm 15% trong cơ cấu tổng nguồn vốn, trong đó tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 13.6%.

Một số chỉ tiêu tài chính trong các năm vừa qua của QSP

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu QSP ở mức giá 13,500 đồng/cp (chốt phiên 17/05).

Hoa Tranh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang