Quý 1, FDT thoát lỗ ngoạn mục nhờ lợi nhuận khác

07-05-2019 10:19:10+07:00
07/05/2019 10:19 0
  •  

Quý 1, FDT thoát lỗ ngoạn mục nhờ lợi nhuận khác

Mặc dù lỗ thuần trong quý 1/2019 do doanh thu tài chính sụt giảm nhưng nhờ lợi nhuận khác đột biến nên đã giúp FDT thoát lỗ ngoạn mục.

Quý đầu năm 2019, CTCP Fiditour (HNX: FDT) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 140 tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng cao và chiếm tỷ trọng lớn 95% doanh thu nên tỷ suất lợi nhuận gộp lại giảm chỉ còn 4.7% so mức 6.16% của cùng kỳ. Thêm vào đó, doanh thu tài chính giảm tới 97% trong khi chi phí tài chính tăng vọt 102% khiến FDT lỗ thuần gần 279 triệu đồng.

Nhờ khoản đột biến tăng 532% của lợi nhuận khác lên 348 triệu đồng nên FDT vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ở mức 56 triệu đồng sụt giảm mạnh 88% so với cùng kỳ 2018 và thấp nhất kể từ quý 2/2016. FDT giải trình nguyên nhân chính của sự biến động này là do số khách giảm và lợi nhuận bình quân giảm.

Với kết quả này, FDT chỉ mới thực hiện được 0.72% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 1/2019 của FDT. ĐVT: ngàn đồng
(Nguồn: Báo cáo tài chính FDT)

Dòng tiền hoạt động kinh doanh quý 1/2019 của FDT âm 22 tỷ đồng, rất đáng báo động khi lợi nhuận trung bình năm 2017 và 2018 chỉ đạt khoản 8 tỷ đồng/năm.

Lưu chuyển tiền tệ Quý 1/2019. ĐVT: ngàn đồng
(Nguồn: Báo cáo tài chính FDT)

Tính đến ngày 31/03/2019, tổng tài sản FDT hơn 176 tỷ đồng giảm 3% so với đầu năm. Nợ phải trả 136 tỷ đồng, gấp 3.4 lần vốn chủ sở hữu. Vay và nợ thuê tài chính gần 24 tỷ đồng, chiếm 13.5% trên tổng nguồn vốn.

Nhìn chung FDT là doanh nghiệp kém an toàn về tài chính, khi khả năng thanh toán nợ từ dòng tiền hoạt động kinh doanh âm tới 16.4%; doanh nghiệp phải vay mới để trả cho khoản vay cũ; khoản phải thu hơn 95 tỷ đồng, chiếm tới 54% trong tổng tài sản, chủ yếu là phải thu khách hàng và khoản trả trước cho người bán.

Hiện FDT đang ở mức giá 40,100 đồng/cp chốt phiên 06/05 và không có thanh khoản nhiều tháng qua.

Hoa Tranh

Fili

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang