Sau một năm hoạt động hiệu quả, Bệnh viện Triều An tiếp tục đề ra lãi 64 tỷ đồng năm 2019

28-05-2019 14:42:42+07:00
28/05/2019 14:42 0
  •  

Sau một năm hoạt động hiệu quả, Bệnh viện Triều An tiếp tục đề ra lãi 64 tỷ đồng năm 2019

CTCP Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An (TrieuAn) đề ra kế hoạch cho năm 2019 với lãi ròng 64 tỷ đồng.

Với mục tiêu chiến lược phát triển ổn định và bền vững gắn chặt với tăng cường rủi ro, Triều An phấn đấu kế hoạch năm 2019 cho tổng doanh thu 537 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm 2018; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng.

Về công suất giường bệnh, Bệnh viện phấn đấu đạt 90% công suất của năm 2018 là 300 giường, thực hiện khám chữa bệnh tăng 10% so với năm 2018.

Ngoài ra, Bệnh viện sẽ đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị thêm cho cơ sở hạ tầng, hệ thống mạng thông tin toàn bệnh viện,… Trong năm này, Triều An sẽ chính thức đưa vào hoạt động khu mới xây dựng 6 tầng, diện tích 6,000 m2, triển khia đơn vị can thiệp mạch vành (đầu tư máy DSA) và di dời khu XN-CLS hiện tại để mở rộng khu khám bệnh, sắp xếp lại mặt bằng một số khoa/phòng,…

Tiếp tục hợp tác, hỗ trợ chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm và phát triển các bệnh viện: Chợ Rẫy, Hùng Vương, Nhi Đồng 1 và các bệnh viện quận trong khu vực,…

Doanh thu và lợi nhuận của Triều An vài năm gần đây
Nguồn: Triều An

Trong năm 2018, Triều An thu về gần 490 tỷ đồng doanh thu, tăng 10% so với năm 2017; lợi nhuận sau thuế ở mức 59 tỷ đồng chủ yếu là từ hoạt động khám chữa bệnh, tăng đến 30% so năm rồi.

Về phương án chia cổ tức cho năm 2018, Bệnh viện sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/vốn tương ứng với 490 tỷ đồng, việc chia cổ tức dự kiến được thực hiện trong tháng 7/2019.

Minh Nhật

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang