SBT báo lãi quý 3 gần 289 tỷ đồng, gấp đôi so cùng kỳ

02-05-2019 11:47:54+07:00
02/05/2019 11:47 0
  •  

SBT báo lãi quý 3 gần 289 tỷ đồng, gấp đôi so cùng kỳ

Kết thúc quý 3 của niên độ 2018 – 2019, CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) báo lãi gấp đôi so cùng kỳ, nhưng lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu niên độ của Công ty lại giảm 26% so với 9 tháng đầu năm niên độ trước.

KQKD quý 3 niên độ 2018 - 2019 của SBT
Nguồn: SBT

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt 2,506 tỷ đồng, giảm 8% so cùng kỳ, trong đó doanh thu bán đường là 1,875 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ cao su, bán mật đường, bán phân bón hay bán điện,… Giá vốn hàng bán giảm 7%  và chiếm 2,216 tỷ đồng, lợi nhuận gộp ghi nhận gần 291 tỷ đồng, giảm đến 19% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng cao cùng với sự tiết giảm chi phí trong kỳ góp phần kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 67% so với cùng kỳ, ở con số 277 tỷ đồng. Hơn nữa, SBT còn ghi nhận lợi nhuận khác gần 7 tỷ đồng.

Do đó, lãi ròng của Công ty tăng vọt gấp đôi lên 289 tỷ đồng so với con số cùng kỳ 142 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía SBT, lãi ròng trong quý tăng cao là do nguyên liệu đầu vào giảm, kiểm soát tốt chi phí sản xuất và doanh thu tài chính từ việc thanh toán các khoản mục đầu tư nhằm tái cơ cấu ngành đường.

Tuy tình hình trong quý 3 của niên độ 2018 – 2019 có khả quan nhưng lũy kế 9 tháng thì SBT ghi nhận kết quả tệ hơn so cùng kỳ. Doanh thu thuần đạt 8,165 tỷ đồng, giảm nhẹ so cùng kỳ, lợi nhuận gộp chỉ là 580 tỷ đồng, giảm 40%. Còn lãi ròng sau 9 tháng ghi nhận 293 tỷ đồng, giảm 26% so cùng kỳ.

Tổng tài sản của SBT hơn 17,200 tỷ đồng tại ngày 31/03/2019, giảm hơn 400 tỷ đồng so ngày đầu niên độ. Các khoản phải thu dài hạn giảm hơn phân nửa chỉ còn 202 tỷ đồng từ 543 tỷ đồng, trong đó giảm mạnh từ khoản phải thu dài hạn khác.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang gấp gần 3 lần lên 384 tỷ đồng, do có phát sinh khoản chi phí dở dang từ kho bãi, phần mềm kế toán cũng như dự án tự động hóa niên độ 2018 – 2019.

Nguồn: SBT

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang