SHB: Không trích lập dự phòng, lãi ròng quý 1 tăng 48%

06-05-2019 08:23:19+07:00
06/05/2019 08:23 0
  •  

SHB: Không trích lập dự phòng, lãi ròng quý 1 tăng 48%

Kết thúc quý 1/2019, với việc không trích lập dự phòng, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 48% so với quý 1/2018, đạt hơn 594 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên cho vay không đổi ở mức 2.4%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của SHB

Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh của SHB tăng trưởng khả quan. Trong đó, thu nhập lãi thuần và mua bán chứng khoán kinh doanh lần lượt tăng 26% và 9% so với cùng kỳ, đạt gần 1,353 tỷ đồng và 31 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ dịch vụ và hoạt động khác lần lượt cao gấp 2 lần và 3 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 125 tỷ đồng và gần 19 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ kinh doanh ngoại hối, vàng giảm 49% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 14 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí hoạt động cũng tăng 28%, chiếm hơn 799 tỷ đồng.

Trong kỳ, với việc không trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, SHB ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đều tăng 48% so với cùng kỳ năm 2018, lần lượt đạt gần 744 tỷ đồng và hơn 594 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2019 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của SHB

Tính đến ngày 31/03/2019, SHB có tổng tài sản gần 333,106 tỷ đồng, tăng 9,830 tỷ đồng (tương đương tăng 3%) so với đầu năm, chủ yếu do tiền gửi tại NHNN tăng hơn 1,370 tỷ đồng (tương đương tăng 32%) và cho vay khách hàng tăng 9,026 tỷ đồng (tương đương tăng 4%) so với đầu năm. Các khoản lãi, phí phải thu cũng tăng nhẹ 1%, đạt hơn 9,248 tỷ đồng.

Về các nguồn vốn huy động, SHB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt hơn 232,940 tỷ đồng, tăng 3%.

Đồng thời, tiền gửi và vay của các TCTD khác tăng 19% so với đầu năm, đạt gần 53,378 tỷ đồng, và phát hành giấy tờ tăng 23%, đạt gần 20,519 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay quý 1/2019 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2019 của SHB

Kết thúc quý 1/2019, tổng nợ xấu của SHB tăng 4% so với đầu năm chủ yếu là vì nợ dưới tiêu chuẩn tăng mạnh 31%, nợ nghi ngờ tăng 5%, và nợ có khả năng mất vốn tăng 2% so với đầu năm.

Đồng thời, tổng cho vay khách hàng củng tăng 4% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên cho vay khách hàng của SHB vẫn không đổi, ở mức 2.4%.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang