SHI sắp trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và cổ phiếu cho năm 2018

09-05-2019 11:21:04+07:00
09/05/2019 11:21 0
  •  

SHI sắp trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và cổ phiếu cho năm 2018

CTCP Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) mới công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Với phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt, SHI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 8%, trong đó chia cổ tức 3% theo danh sách đã chốt vào ngày 01/04/2019, phần này sẽ được thanh toán vào ngày 21/05. Phần còn lại 5% sẽ được chia cho cổ đông chốt quyền dự kiến trong quý 2/2019 và thực hiện thanh toán dự kiến trong quý 3/2019.

Bên cạnh đó, SHI sẽ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Dự kiến, Công ty sẽ phát hành hơn 1.7 triệu cp SHI cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt quyền, tương ứng với tỷ lệ phát hành 100:02 (tương đương với tỷ lệ 2%). Nguồn vốn phát hành sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2018.

Được biết ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu và thời gian thực hiện chi trả đều trong quý 2/2019.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang