TEG thành lập công ty con về điện mặt trời

13-05-2019 16:56:24+07:00
13/05/2019 16:56 0
  •  

TEG thành lập công ty con về điện mặt trời

Ngày 10/05/2019, HĐQT CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE: TEG) đã có nghị quyết thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Điện mặt trời Trường Thành.

Theo đó, TEG sẽ góp 2.04 tỷ đồng, tương ứng với 204,000 cổ phần, chiếm 51% tổng vốn điều lệ của CTCP Điện mặt trời Trường Thành.

Ông Hoàng Mạnh Huy – Thành viên HĐQT và ông Đặng Trần Quyết  sẽ đại diện và thay mặt cho TEG tham gia quản lý 100,000 cổ phần và 104,000 cổ phần, chiếm 25% và 26% tổng vốn điều lệ tại CTCP Điện mặt trời Trường Thành.

Kết thúc quý 1/2019, TEG ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 44 tỷ đồng, tăng 77% và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 5 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2018 chủ yếu là do trong quý 1/2019, CTCP Bê tông Việt Mỹ chính thức trở thành công ty con của TEG và Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận từ khoản đầu tư dài hạn này.

Dự kiến trong quý 2 hoặc quý 3/2019, TEG sẽ phát hành gần 3 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông  theo tỷ lệ thực hiện là 10:01 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ phần mới). Theo đó, vốn điều lệ của TEG sẽ tăng từ hơn 294 tỷ đồng lên mức gần 324 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang