Thanh tra đột xuất khu liên hợp thể thao quốc gia

06-05-2019 16:35:59+07:00
06/05/2019 16:35 2
  •  

Thanh tra đột xuất khu liên hợp thể thao quốc gia

Phát biểu tại buổi công bố việc thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm khẳng định, đây là cuộc thanh tra đột xuất, toàn diện do Chính phủ chỉ đạo nhằm làm rõ những mặt được và chưa được trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công của Khu Liên hợp thể thao quốc gia.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt và chủ động phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan trong quá trình thanh tra.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị các đơn vị là đối tượng thanh tra phối hợp cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để Đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Theo Quyết định số 288 (ngày 23/04/2019) của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu Liên hợp thể thao quốc gia; thời kỳ thanh tra từ năm 2009 đến năm 2018. Thời gian thanh tra 50 ngày làm việc thực tế.

Đoàn thanh tra gồm 6 thành viên do ông Ngô Đình Long - Thanh tra viên chính, Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Theo Quyết định số 304 (ngày 06/05/2019), Thanh tra Chính phủ quyết định Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định số 288 có hai thành viên do ông Hoàng Đức Quỳnh - Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang