Thủy Tạ dự kiến tăng vốn gấp 10 lần lên 300 tỷ đồng trong năm 2019

23-05-2019 09:56:10+07:00
23/05/2019 09:56 0
  •  

Thủy Tạ dự kiến tăng vốn gấp 10 lần lên 300 tỷ đồng trong năm 2019

CTCP Thủy Tạ (UPCoM: TTJ) vừa bổ sung một số tờ trình dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2019 vào ngày 30/05/2019 sắp tới thông qua.

Dự kiến tăng vốn điều lệ gấp 10 lần

Hiện nay, dây chuyền sản xuất kem và nước tinh khiết mang thương hiệu Thủy Tạ đã lạc hậu, công suất thấp, không đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của thị trường. Để hướng tới di chuyển nhà máy sản xuất ra khỏi khu vực nội đô theo yêu cầu của UBND TP. Hà Nội cũng như có nguồn lực tài chính đáp ứng được định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty từ 30 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng. Phương án tăng vốn sẽ được trình ĐHĐCĐ thường niên sắp tới thông qua.

Về các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2019, TTJ đặt mục tiêu 109 tỷ đồng doanh thu và chưa đến 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Con số này so với kết quả thực hiện được ở năm 2018 tăng nhẹ 6% về doanh thu nhưng gấp gần 3 lần về lợi nhuận.

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 của TTJ chỉ đạt hơn 2 tỷ đồng. Với tình hình tài chính và kinh doanh hiện tại, TTJ quyết định không phân phối lợi nhuận 2018.

5 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS từ nhiệm

Tính đến ngày 16/05/2019, HĐQT TTJ đã nhận được đơn từ nhiệm của 5 thành viên HĐQT, bao gồm: bà Nguyễn Thị Hải Thanh, ông Hoàng Minh Thọ, bà Lương Thị Khánh, ông Nguyễn Mạnh Hà và ông Phạm Tuấn Anh.

Đồng thời, HĐQT cũng nhận được đơn từ nhiệm của 3 thành viên ban kiểm soát, gồm: bà Chu Thị San, bà Trần Thị Thục Anh và bà Vũ Thị Mai Hồng.

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên tới đây sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024 với số lượng thành viên HĐQT là 3 và ban kiểm soát cũng 3 thành viên.

* Thủy Tạ: Dù kem có "tan chảy" thì giá cổ phiếu vẫn tăng dựng đứng!

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang