VAMC lên kế hoạch thu hồi 50,000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2019

16-05-2019 09:50:07+07:00
16/05/2019 09:50 1
  •  

VAMC lên kế hoạch thu hồi 50,000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2019

Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.

Trong đó, VAMC dự kiến phát hành 20,000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt (TPĐB) và mua 4,500 tỷ đồng nợ xấu theo giá trị thị trường (GTTT). Giá trị thu hồi nợ xấu trong năm 2019 vào khoảng 50,000 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo nguồn vốn đẩy mạnh hoạt động mua nợ theo GTTT, VAMC đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5,000 tỷ đồng, tức thêm 3,000 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại quyết định phê duyệt đề án “Tái cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020”.

Đồng thời, VAMC sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các TCTD xây dựng và triển khai kế hoạch mua nợ xấu thanh toán bằng TPĐB năm 2019.

Trong năm 2018, VAMC đã thực hiện mua 761 khoản nợ của 13 TCTD bằng TPĐB. Tổng dư nợ gốc nội bảng là 30,917 tỷ đồng, giá mua nợ 29,812 tỷ đồng, đạt hơn 93% khối lượng TPĐB theo phương án phát hành trong năm 2018 đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Lũy kế từ khi thành lập đến ngày 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng TPĐB với tổng dư nợ gốc nội bảng 338,849 tỷ đồng, giá mua nợ là 307,567 tỷ đồng.

Đối với mua nợ xấu theo GTTT, VAMC đã mua được khoản 40 khoản nợ với tổng giá mua nợ gần 2,819 tỷ đồng trong năm 2018. Kết quả này góp phần xử lý hơn 5,200 tỷ đồng dư nợ xấu cho TCTD, tăng 1,684 tỷ đồng so với năm 2017 và thực hiện được 81% kế hoạch năm.

Về kết quả thu hồi nợ trong năm 2018, VAMC đã thu được 37,512 tỷ đồng, bán nợ 10,925 tỷ đồng, bán tài sản bảo đảm 5,200 tỷ đồng và cơ cấu lại nợ 1,156 tỷ đồng.


Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang