VEA vẫn nuôi hy vọng lên HOSE trong năm 2019

23-05-2019 15:20:37+07:00
23/05/2019 15:20 3
  •  

VEA vẫn nuôi hy vọng lên HOSE trong năm 2019

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019 Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (UPCoM: VEA) vừa công bố, kế hoạch doanh thu năm nay của Công ty sẽ giảm nhưng lợi nhuận sẽ tăng. Đồng thời, Công ty tiếp tục kế hoạch niêm yết trên HOSE trong năm 2019.

Theo định hướng, VEA sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu công ty mẹ và các công ty con trong năm 2019. Song song đó, thực hiện đăng ký công ty đại chúng, đăng ký giao dịch trên UPCoM hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán đối với công ty con, gồm Matexim và Cơ khí An Giang.

Bên cạnh đó sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ ở một số công ty như Matexim, Fomeco; khắc phục tình trạng sở hữu chéo giữa Futu1 - Cơ khí Vinh, Disoco - Matexim.

Trên cơ cở này, VEA dự kiến doanh thu 2019 của công ty mẹ giảm tốc 18% so với kết quả 2018, ứng với mức 2,398 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kỳ vọng tăng trưởng 23%, lên 6,402 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh 2019 Công ty mẹ
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Trong năm 2018, VEA chưa hoàn thành việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) do chưa đáp ứng đầy đủ quy định của HOSE. Do đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019 tới đây, VEA sẽ tiếp tục trình các cổ đông thông qua phương án niêm yết hơn 1.3 tỷ cổ phần trong năm 2019.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận, VEA dự kiến chia cổ tức 2018 hơn 5,161 tỷ đồng bằng tiền mặt.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2019

Nhiều vấn đề không được thông qua HĐQT dẫn đến sai phạm

Tại VEA vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề về công tác điều hành trong năm qua. Trước hết, do chưa quyết toán cổ phần hóa và bàn giao tài chính từ Công ty TNHH MTV sang CTCP nên một số hợp đồng kinh tế chuyển tiếp từ Công ty TNHH MTV sang CTCP chưa được Ban Giám đốc báo cáo HĐQT và chưa thực hiện theo quy trình kinh doanh thương mại đối với 1,500 xe Changan.

Bên cạnh đó, việc bảo lãnh cho nghiệp vụ mở và thanh toán L/C cho chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto trong hợp đồng quản lý tài khoản chuyên dụng giữa Ngân hàng Sacombank (chi nhánh 8/3 Hà Nội), VEA và chi nhánh Công ty TNHH Mekong Auto trong việc mua bán lắp ráp xe ô tô Changan chưa thông qua HĐQT.

Hiện nay, VEA đang làm việc với các cơ quan Nhà nước về khoản ấn định thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do khai sai mã HS, thuế suất hàng hóa nhập khẩu số thuế ấn định hơn 352 tỷ đồng, số đã nộp gần 173 tỷ đồng, số còn lại gần 180 tỷ đồng đã nộp trong năm 2019. Ngoài ra, VEA đã nộp phạt gần 36 tỷ đồng do khai sai.

Nguyên Ngọc

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang