Vì đâu lãi ròng HSG vẫn giảm dù kiểm soát tốt chi phí?

02-05-2019 10:29:48+07:00
02/05/2019 10:29 3
  •  

Vì đâu lãi ròng HSG vẫn giảm dù kiểm soát tốt chi phí?

Quý 2 niên độ 2018-2019, CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ngậm ngùi báo lãi ròng giảm gần 39% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu và biên lợi nhuận gộp đều sụt giảm chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả gây phiền lòng cổ đông.

Theo BCTC hợp nhất quý 2 niên độ 2018-2019*, HSG đạt doanh thu thuần hơn 6,911 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của HSG trong quý 2 niên độ 2018-2019
Đvt: Đồng
Nguồn: HSG

Trong kỳ này, HSG kiểm soát tốt các chi phí, đặc biệt là chi phí dịch vụ mua ngoài (giảm 37% so với kỳ trước, còn gần 148 tỷ trong quý 2/2018-2019). Tổng các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý 2/2018-2019 là gần 762 tỷ đồng, giảm gần 19% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, HSG cũng chỉ có thể báo lãi ròng hơn 53 tỷ đồng trong quý 2/2018-2019 (giảm gần 39% so với cùng kỳ). Nguyên nhân chủ yếu là do biên lợi nhuận gộp trong kỳ của Công ty suy giảm mạnh xuống còn 11.3%, trong khi cùng kỳ năm trước tỷ lệ này vẫn lên đến hơn 13.5%.

Tổng kết nửa đầu niên độ 2018-2019, HSG đạt doanh thu thuần gần 14,457 tỷ đồng và lãi sau thuế hợp nhất gần 114 tỷ đồng, lần lượt giảm xấp xỉ 7% và 73% so với cùng kỳ năm trước. Với những kết quả này, Công ty đã thực hiện được gần 46% kế hoạch doanh thu và gần 23% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra.

Trong nửa đầu niên độ 2018-2019, HSG cắt giảm mạnh nợ vay ngắn hạn và hàng tồn kho. Vào thời điểm 31/03/2019, nợ vay ngắn hạn và hàng tồn kho của Công ty ghi nhận xấp xỉ 7,653 tỷ và 4,528 tỷ, tương ứng giảm khoảng 30% và 31% so với đầu niên độ.

*Niên độ 2018-2019 của HSG bắt đầu từ ngày 01/10/2018 - 30/09/2019.

Vĩnh Thịnh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang