×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

VNE đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2019 đi lùi 15%

16/05/2019 19:303

VNE đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2019 đi lùi 15%

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (HOSE: VNE) đề ra kế hoạch doanh thu hơn 1,213 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng cho năm 2019, Công ty cũng dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 5%.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ của VNE, một số điều thuận lợi cho Công ty trong năm 2019 như là các dự án được chuyển tiếp từ năm 2018 sẽ tạo doanh thu dự kiến khoảng 1,027 tỷ đồng, một số dự án lớn đã được chủ đầu tư bàn giao mặt bằng thi công nên việc thực hiện chỉ tiêu về doanh thu sẽ được thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, VNE cũng đang triển khai lĩnh vực tái tạo có nhiều chuyển biến tốt.

Một số khó khăn mà VNE đang gặp phải là về nhân sự, đào tạo và máy móc thiết bị, các chủ đầu tư EVN, NPT phân chia nhỏ các gói thầu tăng sự cạnh tranh, công tác đền bù GPMB ngày càng khó khăn, vật tư A cấp chậm, không đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Trước những diễn biến đó, VNE dự kiến đề ra doanh thu năm 2019 hơn 1,213 tỷ đồng, tăng 67% so với thực hiện năm 2018. Trong đó, doanh thu xây lắp đạt 1,027 tỷ đồng chủ yếu là doanh thu các công trình chuyển tiếp và dự án điện mặt trời Cam Lâm. Lợi nhuận sau thuế cho năm 2019 chỉ hơn 37 tỷ đồng, giảm 15% so với kết quả thực hiện của năm 2018. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm tới là 5%, bằng với mức thực hiện của năm rồi.

Năm 2019, VNE cũng dự kiến đầu tư vào nhiều dự án như dự án bất động sản Khu đô thị mới Mỹ Thượng, dự án khu đô thị Chợ Mai – Tân Mỹ, dự án năng lượng sạch điện mặt trời Vĩnh Long, dự án điện gió Thuận Nhiên Phong,…

Doanh thu năm 2018 của VNE hơn 723 tỷ đồng, thực hiện 57% kế hoạch và giảm đến 17% so kế hoạch, doanh thu không đạt chủ yếu đến từ hoạt động xây lắp, do vướng đền bù ban A không/chậm giao mặt bằng thi công, vật tư chậm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 43 tỷ đồng, chỉ thực hiện phân nửa kế hoạch, lợi nhuận chủ yếu là do VNE chuyển nhượng được cổ phần tại CTCP Du lịch Huế theo Nghị quyết HĐQT từ năm 2015.

Công tác đấu thầu có nhiều khởi sắc, VNE đã tham gia đấu thầu và trúng được 8 công trình, vượt 9% kế hoạch năm. Công ty còn tích cực tham gia đấu thầu các dự án ở nhiều chủ đề khác nhau, trong đó đẩy mạnh lĩnh vực điện mặt trời (dự án ĐMT Cư Jut và Cam Lâm).

Trong năm 2018, VNE còn gặp khó nhiều khó khăn rất lớn từ việc Tòa án nhân dân sơ thẩm và phúc thẩm TP.HCM, tuyên buộc VNE phải hoàn trả 200 tỷ đồng cho Ngân hàng Xây dựng trong vụ án Hứa Thị Phấn, từ một hợp tác giao dịch hợp tác hoạt động kinh doanh cách đây hơn 10 năm, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu và hình ảnh của VNE trên thương trường và thị trường chứng khoán, cũng như các cổ đông hiện hữu.

Minh Nhật

FILI

Tài liệu đính kèm:
20190516_20190516 - VNE - CBTT tai lieu DHDCD thuong nien 2019.pdf
Về đầu trang