VRC: Nghị quyết HĐQT và Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán CP ra công chúng

24/05/2019 15:290
  •  

VRC: Nghị quyết HĐQT và Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán CP ra công chúng

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Nghị quyết HĐQT và Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán CP ra công chúng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190524_20190524 - VRC - NQHDQT va Bao cao thay doi muc dich SD von tai dot phat hanh nam 2017.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang