VRC: Nhắc nhở chậm công bố thông tin bất thường

30/05/2019 13:280
  •  

VRC: Nhắc nhở chậm công bố thông tin bất thường

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở chậm công bố thông tin bất thường đối với Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190530_20190530 - VRC - CV nhac nho cham CBTT.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang