Vừa hết quý 1/2019, HNG đã báo lỗ hơn 98 tỷ đồng

02-05-2019 09:59:53+07:00
02/05/2019 09:59 1
  •  

Vừa hết quý 1/2019, HNG đã báo lỗ hơn 98 tỷ đồng

CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HNG) kết thúc quý 1 với lỗ ròng hơn 98 tỷ đồng.

Doanh thu thuần trong 3 tháng đầu năm của HNG gần 340 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu bán trái cây giảm 174 tỷ đồng (phần lớn diện tích chuối trồng mới năm 2018 chưa đến kỳ thu hoạch trong quý 1), diện tích trồng ớt giảm nên doanh thu bán ớt giảm 53 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa giảm 46 tỷ đồng, doanh thu bất động sản cũng giảm 8 tỷ đồng do HNG đã bán hết căn hộ trong năm 2018. Duy chỉ có doanh thu bán mủ cao su là tăng 63 tỷ đồng so quý 1/2018.

Nguồn: HNG

Giá vốn hàng bán chiếm gần 244 tỷ đồng, giảm 7% so cùng kỳ; lợi nhuận gộp của HNG hơn 96 tỷ đồng, giảm đến 68% so quý 1/2018.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 130 tỷ đồng do giảm thu nhập lãi cho vay, ngược lại chi phí tài chính tăng 24 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay. Điểm sáng trong kỳ này là HNG thu về gần 5 tỷ đồng từ lợi nhuận từ công ty liên kết, trong khi cùng kỳ gánh khoản lỗ gần 23 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng là gánh nặng của HNG khi chiếm lần lượt 136 tỷ đồng và 37 tỷ đồng. Tính riêng hoạt động kinh doanh, HNG đã lỗ hơn 247 tỷ đồng.

Thu nhập khác trong kỳ của HNG tăng 188 tỷ đồng do hoàn nhập một số khoản dự phòng; trong khi đó chi phí khác giảm 63 tỷ đồng cho chi phí chuyển đổi vườn cây trong kỳ phát sinh ít hơn. Do vậy, HNG có khoản lợi nhuận khác hơn 157 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lỗ 93 tỷ đồng.

Dù vậy, HNG vẫn có khoản lỗ ròng hơn 98 tỷ đồng sau 3 tháng làm ăn của năm 2019.

Thời điểm cuối quý 1/2019, HNG có tổng tài sản gần 31,000 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so hồi đầu năm. Vay ngắn hạn tăng hơn 1,300 tỷ đồng lên hơn 7,218 tỷ đồng, ngược lại vay dài hạn giảm còn hơn 8,450 tỷ đồng.

Minh Nhật

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang