logo

WB hỗ trợ 125 triệu USD cho TP.HCM cải cách thể chế

17-05-2019 14:27:41+07:00
17/05/2019 14:27 1
  •  

WB hỗ trợ 125 triệu USD cho TP.HCM cải cách thể chế

Ngày 16/05/2019, Ban Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) đã phê duyệt gói tín dụng trị giá 125 triệu USD để hỗ trợ TP.HCM tăng cường nền tảng thể chế phục vụ phát triển đô thị bền vững.

Đây là chương trình hỗ trợ ngân sách đầu tiên của WB cấp cho địa phương ở Việt Nam, ghi dấu bước chuyển hướng chiến lược trong hoạt động hợp tác của Ngân hàng, từ cho vay đầu tư theo ngành sang hỗ trợ cải cách thể chế và chính sách liên ngành ở cấp địa phương.

Mục tiêu của chương trình hỗ trợ chính sách này nhằm loại bỏ những rào cản thể chế, tạo điều kiện cho TP.HCM xử lý những thách thức cấp thiết nhất về quản trị đô thị. WB cho biết, TP.HCM là một cực tăng tưởng quan trọng, đi đầu trong hiện đại hóa kinh tế và đóng góp 21% vào GDP của Việt Nam nên những cải cách này dự kiến sẽ đem lại lợi ích không chỉ cho thành phố mà còn lan tỏa ra cả nền kinh tế.

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng: “Để quản lý thành công quá trình tăng trưởng đô thị đang diễn ra nhanh chóng, yêu cầu đặt ra là phải quản trị đô thị theo cách tích hợp và hiệu quả, đồng thời phải đầu tư đầy đủ cho dịch vụ và hạ tầng đô thị. Thực hiện những yêu cầu đó trong môi trường tài khóa hạn chế càng cho thấy nhu cầu phải huy động và phân bổ nguồn lực hiệu quả.”

Gói tín dụng hỗ trợ chính sách này do Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cung cấp, tập trung vào các lĩnh vực: Quy hoạch sử dụng đất, quản trị tài khóa, quản lý rác thải, giao thông công cộng và năng lực cạnh tranh kinh tế.

Chương trình được thiết kế xoay quanh ba trụ cột: Dữ liệu thông tin không gian tích hợp và minh bạch phục vụ quản lý đô thị; tăng cường về quản lý tài sản có và tài sản nợ của khu vực nhà nước và đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ đô thị ưu tiên.

Nguyên Ngọc

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang