ABS: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

12/06/2019 16:500
  •  

ABS: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190612_20190612-ABS-CBTT đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 .pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang