ANV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018-2019 làm cổ phiếu quỹ

25/06/2019 17:060
  •  

ANV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018-2019 làm cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Nam Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương và phương án mua lại cổ phiếu của nhân viên tham gia chương trình ESOP 2018-2019 làm cổ phiếu quỹ như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190625_20190625 - ANV - NQ HDQT ve viec thong qua chu truong va phuong an mua lai CP cua nhan vien tham gia chuong trinh ESOP 2018-2019 lam co phieu quy.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang