APT lên UPCoM chưa bao lâu đã bị hạn chế giao dịch

11-06-2019 15:40:42+07:00
11/06/2019 15:40 0
  •  

APT lên UPCoM chưa bao lâu đã bị hạn chế giao dịch

CTCP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (UPCoM: APT) chính thức chào sàn UPCoM vào 07/06/2019. Tuy nhiên, đến ngày 11/06/2019, cổ phiếu này bị hạn chế giao dịch. 

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch là 8.8 triệu cp và chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hàng tuần. Lý do được đưa ra là do công ty bị âm vốn chủ sở hữu căn cứ theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Cổ phiếu APT sẽ được giao dịch trở lại bình thường sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định tại quy chế đăng ký giao dịch .

Lỗ lũy kế lên tới 628 tỷ đồng

APT là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, mua bán vật tư phục vụ ngành thủy sản, bên cạnh đó là các dịch vụ cho thuê kho, bãi, bảo quản hàng đông lạnh xuất khẩu.

Trong BCTC hợp nhất năm 2018, Công ty báo lỗ hơn 35 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ việc giá vốn hàng bán của công ty quá cao. Năm 2018 giá vốn hàng bán hơn 250 tỷ, tăng gần 17% so với năm 2017.

Tại thời điểm 31/12/2018, Công ty đang lỗ lũy kế hơn 628 tỷ đồng, nguồn vốn chủ sở hữu đã âm tới hơn 538 tỷ đồng.

Nợ quá hạn lên tới hơn 317 tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2018 APT

Chủ nợ lớn nhất của công ty là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín. Công ty cho biết, khoản lãi vay liên quan tới Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín không có khả năng thanh toán và khoản nợ này đã phát sinh từ thời Ngân hàng TMCP Phương Nam (trước khi 2 ngân hàng này sáp nhập).

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2018 APT

Số liệu từ BCTC hợp nhất năm 2018 cũng cho thấy, tài sản của công ty hình thành toàn bộ từ nguồn nợ phải trả. Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 lên tới hơn 709 tỷ đồng. Đối với lĩnh vực kinh doanh thủy hải sản, tổng nợ phải trả lên tới hơn 698 tỷ đồng gấp 6 lần tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/12/2018 (hơn 103 tỷ đồng).

Nợ khó đòi lên đến 111 tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2018 APT

Tính đến cuối năm 2018, tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán khó có khả năng thu hồi của công ty là hơn 111 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Bảo Vinh là con nợ lớn nhất với hơn 50 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2018, Công ty đã thu được hơn 226 triệu đồng thông qua khởi kiện, thi hành án đòi nợ. Các vụ việc đang thi hành án còn lại có khả năng thu hồi nợ rất thấp do những người phải thi hành án không còn tài sản cũng như không có khả năng để trả cho Công ty.

Dung Vũ

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang