logo

Bị xếp hạng vào nợ nhóm 5, VNP lên kế hoạch lãi trước thuế giảm 75% năm 2019

18-06-2019 11:34:14+07:00
18/06/2019 11:34 0
  •  

Bị xếp hạng vào nợ nhóm 5, VNP lên kế hoạch lãi trước thuế giảm 75% năm 2019

Tại ĐHĐCĐ sắp tới, CTCP Nhựa Việt Nam (UPCoM: VNP) dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2019 với lãi trước thuế giảm gần 75% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh VNP giai đoạn 2015-2019
Triệu đồng
Nguồn số liệu: VietstockFinance, VNP

Năm 2019, VNP đặt mục tiêu 132 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 34% so với doanh thu hợp nhất năm 2018. Lợi nhuận trước thuế  hơn 9 tỷ đồng, giảm gần 75% so với lợi nhuận hợp nhất năm 2018.

Trong những năm gần đây, năm 2019 là năm VNP đặt mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận ở mức thấp nhất so với thực hiện các năm trước đó.

VNP cho biết doanh nghiệp này tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của khoản vay ODA Trung Quốc, tiếp tục bị xếp vào nhóm 5 trên hệ thống CIC. Vì vậy, VNP rất thận trọng trong việc  sử dụng vốn.

Được biết, từ tháng 10/2018 trên hệ thống CIC, VNP bị xếp loại nhóm nợ vào nhóm 5 do khoản nợ quá hạn vay mua máy móc thiết bị ODA Trung Quốc từ năm 2006. Đây là nhóm nợ xấu và các ngân hàng không xét duyệt cho vay và dù trong năm VNP có các khoản nợ chưa đến hạn nhưng các ngân hàng vẫn thu nợ và không cho vay. Việc các ngân hàng không cho vay gây ra rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của VNP.

Chiến lược kinh doanh năm 2019

Năm 2019, VNP dự kiến duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh hiện có, ưu tiên đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tiến hành thoái vốn tại CTCP Nhựa Vân Đồn.

VNP sẽ tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, đẩy mạnh kinh doanh nguyên liệu nhựa, kinh doanh mảng BOPP, và chuỗi cách điện. Đối với những khoản nợ ODA, VNP sẽ trình xin ý kiến của Bộ Tài chính để có hướng xử lý tốt nhất. Bên cạnh đó, VNP sẽ siết chặt hơn công tác bán hàng để giảm thiểu rủi ro, bảo toàn và phát triển vốn.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2019, VNP ghi nhận hơn 2.6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 21% so với quý 1/2018.

Năm 2018, VNP ghi nhận hơn 132 tỷ đồng doanh thu từ công ty mẹ, thực hiện hơn 96% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt gần 19 tỷ đồng, thực hiện hơn 220% so với kế hoạch năm 2018, chủ yếu do cổ tức được chia từ các công ty liên doanh và một phần từ chênh lệch tỷ giá đồng nhân dân tệ.

Lệ Nhi

Fili

×
vietstock logo
Về đầu trang