CAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018

04/06/2019 15:240
  •  

CAG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2018

.

Tài liệu đính kèm:
1.CAG_2019.6.4_cd95a61_Thong_bao_ve_ngay_dang_ky_cuoi_cung_de_thuc_hien_quyen_nhan_co_tuc_bang_tien_nam_2018.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang