CAV tăng vốn điều lệ cho công ty con lên 789 tỷ đồng

03-06-2019 11:38:35+07:00
03/06/2019 11:38 0
  •  

CAV tăng vốn điều lệ cho công ty con lên 789 tỷ đồng

HĐQT CTCP Dây cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) vừa công bố nghị quyết thông qua việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai từ 470 tỷ đồng lên 789 tỷ đồng.

Theo đó, nhằm mục đích mở rộng sản xuất kinh doanh, CAV sẽ góp thêm vốn bằng tài sản cố định, chi phí xây dựng cơ bản dở dang và chi phí trả trước bằng tiền Việt Nam vào Công ty con này tại thời điểm 01/06/2019, cụ thể như sau:

Nguồn: Nghị quyết HĐQT của CAV

CAV cho biết thêm, giá mua bán nguyên vật liệu, bán thành phẩm tồn kho tại thời điểm 01/06/2019 giữa CAV và Công ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai là giá tồn kho sổ sách thời điểm 01/06/2019.

Về mặt hoạt động kinh doanh, kết thúc quý 1/2019, CAV ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1,859 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế đạt gần 108 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo CAV, nguyên nhân giúp Công ty có kết quả tăng trưởng chủ yếu là do công ty tăng doanh thu và giảm giá vốn nhờ vào việc đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ, tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu và chi phí trong sản xuất. Công ty có chính sách tiếp cận các dự án xây dựng qua kênh đại lý (tăng 8%) và tham gia đấu thầu dự án ngành điện với giá cả cạnh tranh (tăng 41%) nên góp phần làm cho doanh thu tăng trưởng.

Với lợi nhuận trước thuế hợp nhất trong quý đầu của năm đạt 135 tỷ đồng, CAV đã thực hiện được 28% kế hoạch đã đề ra cho năm 2019.

Tài liệu đính kèm:
20190531_20190531 - CAV - NQ HDQT 20 tang von dieu le Cadivi Dong Nai.pdf

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang